Studia

współpraca z uczelniami

Współpraca naukowo-dydaktyczna

W Instytucie Psychologii Biznesu dużą wagę przywiązujemy do wysokiego poziomu merytorycznego prowadzonych przez nas szkoleń, usług doradczych i rozwojowych.

Współpracujemy pod kątem naukowym i dydaktycznym z Uniwersytetem Jagiellońskim –  najlepszą uczelnią w Polsce według rankingu Szkół Wyższych Perspektyw w 2017 r., jedną z 9 polskich uczelni sklasyfikowanych w prestiżowym QS World University Ranking oraz jedyną  uczelnią z Europy Środkowo-Wschodniej na prestiżowej liście najbardziej innowacyjnych uczelni Agencji Reuters.

 

Kursy prowadzone przez Instytut Psychologii Biznesu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Studia podyplomowe: 

  • kurs „Psychologia biznesu” – kierunek „Zarządzanie zakupami”
  • kurs „Zarządzanie przedsiębiorstwem w branży life science” – kierunek „Biznes w biotechnologii”

Studia dzienne:

  • kurs „Psychologia w zarządzaniu” – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami