szkolenia dofinansowane warmińsko-mazurskie

Szkolenia z dofinansowaniem w województwie warmińsko-mazurskim

szkolenia dofinansowane warmińsko-mazurskie

Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami, dotyczącymi możliwości uzyskania dofinansowania na szkolenia otwarte i zamknięte realizowane stacjonarnie lub online w formie warsztatów z trenerem na żywo oraz usług takich jak coaching, mentoringdoradztwo oferowanych przez Instytut Psychologii Biznesu w województwie warmińsko-mazurskim.

Informacje ogólne na temat możliwości dofinansowania na szkolenia i inne usługi rozwojowe w Bazie Usług Rozwojowych. 

Dostępność środków w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) w regionie warmińsko-mazurskim

Na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomoc dla MŚP jest realizowana w ramach WA-MA FUR System – popytowego systemu finansowania, który gwarantuje przedsiębiorcy możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych wyłącznie w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych, odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorcy.

Od 1 kwietnia 2019 r. na terenie całego województwa działa czterech Operatorów, którym w ramach realizowanych projektów zostało powierzone zadanie związane z obsługą MŚP oraz przekazywaniem dofinansowania na usługi rozwojowe tj. szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo etc.

Wsparcie jest kierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym do osób prowadzących działalność na własny rachunek) mających swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i prowadzących działalność gospodarczą w województwie warmińsko-mazurskim co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia oraz ich pracowników, którzy
są zatrudnieni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Poziom refundacji pojedynczej usługi rozwojowej wynosi do 80% wartości usługi szkoleniowej i 50% wartości doradztwa. W ramach realizowanych projektów możliwe jest dofinansowanie usług rozwojowych w wysokości do 70.000 zł.

W celu uzyskania refundacji Operator dociera do MŚP lub MŚP nawiązuje kontakt z Operatorem. Następnie po zakwalifikowaniu przedsiębiorstwa do projektu Operator dokonuje wstępnej diagnozy potrzeb firmy. W oparciu o diagnozę MŚP wybiera odpowiednią usługę rozwojową dostępną w Bazie Usług Rozwojowych. Po realizacji i opłaceniu wybranej usługi rozwojowej MŚP występuje do Operatora celem uzyskania refundacji.

 • Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania:1.04.2019 r.
 • Alokacja na konkurs: 64 037 935,70 zł
 • Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 70 000,00 zł
 • Sposób dystrybucji: refundacja poniesionych kosztów z promesą
 • Poziom dofinansowania usług rozwojowych:
 • Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi 50% kosztów tej usługi.

W przypadku objęcia wsparciem przedsiębiorstwa, które spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa,
 • jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,
 • usługami rozwojowymi obejmuje własnych pracowników w wieku 50 lat lub więcej lub pracowników o niskich kwalifikacjach,
 • jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu,
 • skorzysta z usługi rozwojowej prowadzącej do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej ustawy,
 • uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER,
 • prowadzi działalność gospodarczą na terenie miasta/miast średnich lub miasta/miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,

poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi max 80% kosztów usługi.

Wyższy poziom wsparcia nie dotyczy usług doradczych, które finansowane są wyłącznie na poziomie 50%.

Operatorzy PSF w województwie warmińsko-mazurskim

Poniżej zamieszczamy listę instytucji, w których można otrzymać więcej informacji na temat dofinansowania na oferowane przez nas usługi za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Zachęcamy do odwiedzenia poniższych stron internetowych, aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości uzyskania dofinansowania w regionie zachodniopomorskim (na poniższych stronach internetowych dostępne są numery telefonu oraz e-maile osób, które udzielą więcej informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania).

Szkolenia dofinansowane warmińsko-mazurskie – skorzystaj z dotacji na usługi rozwojowe Instytutu Psychologii Biznesu

Baza Usług Rozwojowych

Skontaktuj się z nami, udzielimy Ci wsparcia w pozyskaniu środków i wystawimy dla Ciebie szytą na miarę usługę rozwojową w Bazie Usług Rozwojowych

Nasza oferta tematyczna w PDF

Pobierz katalog naszych usług w PDF

Szkolenia online

szkolenia online

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami

Zapisz się do Newslettera

aby uzyskać dostęp do promocji przygotowanych wyłącznie dla subskrybentów, informacji o naszych najnowszych ofertach oraz powiadomień o nowych artykułach na naszym blogu.

Zapisując się do Newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Opinie naszych Klientów

Chciałbyś uzyskać dofinansowanie na nasze szkolenie w wysokości do 80 proc?

Don`t copy text!