Szkolenia dofinansowane wielkopolskie

Szkolenia z dofinansowaniem w województwie wielkopolskim

Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami, dotyczącymi możliwości uzyskania dofinansowania na szkolenia otwarte i zamknięte realizowane stacjonarnie lub online w formie warsztatów z trenerem na żywo oraz usług takich jak coaching, mentoringdoradztwo oferowanych przez Instytut Psychologii Biznesu w województwie wielkopolskim.

Informacje ogólne na temat możliwości dofinansowania na szkolenia i inne usługi rozwojowe w Bazie Usług Rozwojowych. 

Dostępność środków w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) w regionie wielkopolskim

Dostępność środków w ramach Podmiotowego Systemy Finansowania (PSF) w regionie:

PODREGION POZNAŃSKI

 • Dostępne środki w ramach realizowanych projektów: 15 136 007,45  zł
 • Okres realizacji projektu: do 31.03.2023 r.
 • PSF wdrażany w regionie w oparciu o system:   refundacja
 • Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 6 250,00 zł netto (z wkładem własnym przedsiębiorstwa)
 • Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: brak

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 80%
 • małe przedsiębiorstwo – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania:

Dla małych przedsiębiorstw poziom dofinansowania wynosi co do zasady 70%, a maksymalnie nie może przekroczyć 80%. Poziom dofinansowania zwiększany jest w oparciu o następujące kryteria:

 • jeżeli przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem z branż o największym potencjale rozwojowym lub branż strategicznych dla regionu Wielkopolski (smart specialisation) (+10% dla całego przedsiębiorstwa),
 • objęcia wsparciem pracowników w wieku 50 lat i więcej (+10% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa),
 • objęcia wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach (+10% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa),
 • wyboru usługi kończącej się zdobyciem kwalifikacji (+10% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa).

Dla średnich przedsiębiorstw poziom dofinansowania wynosi co do zasady 50%, a maksymalnie nie może przekroczyć 80%. Poziom dofinansowania zwiększany jest w oparciu o następujące kryteria:

 • jeżeli przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem z branż o największym potencjale rozwojowym lub branż strategicznych dla regionu Wielkopolski (smart specialistation) (+20% dla całego przedsiębiorstwa),
 • objęcia wsparciem pracowników w wieku 50 lat i więcej (+20% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa),
 • objęcia wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach (+20% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa),
 • wyboru usługi kończącej się zdobyciem kwalifikacji (+20% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa).

PODREGION KALISKI

 • KALISKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • strona internetowa: https://inkubator.kalisz.pl/
 • Dostępne środki w ramach realizowanych projektów: 11 617 620,00 zł
 • Okres realizacji projektu: do 29.05.2023 r.
 • PSF wdrażany w regionie w oparciu o system:  refundacja
 • Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 4 100,00 zł / 3 000,00 zł (usługi rozwojowej realizowanej w formie zdalnej lub e-learningu)

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 • Mikroprzedsiębiorstwa – 30 000,00 zł.
 • Małe przedsiębiorstwa – 50 000,00 .zł
 • Średnie przedsiębiorstwa – 70 000,00 zł

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 80%
 • małe przedsiębiorstwo – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 20 pkt. procentowych w przeliczeniu na jednego pracownika (z zachowaniem maksymalnego progu dofinansowania 80%) w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, gdy zostaje spełnione jedno z kryteriów:

 • w ramach umowy o udzielenie wsparcia Uczestnikiem usługi rozwojowej jest osoba powyżej 50. roku życia lub osoba o niskich kwalifikacjach,
 • b) usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, znajdującym się pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/,
 • c) przedsiębiorstwo działa w branży o największym potencjale rozwojowym, branży strategicznej dla regionu Wielkopolski (smart specialisation).

PODREGION KONIŃSKI

 • AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
 • strona internetowa: http://uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl
 • Dostępne środki w ramach projektu na dofinansowanie usług rozwojowych: 11 581 662,00 zł
 • Okres realizacji projektu: 1.03.2020 –  29.05.2023
 • PSF wdrażany w regionie w oparciu o system:   refundacja

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:

 • 5000,00 zł – usługa stacjonarna,
 • 2000,00 zł – usługa zdalna

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000.00 zł

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 80%
 • małe przedsiębiorstwo – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania:

 • łącznie poziom dofinansowania na przedsiębiorstwo nie może przekroczyć 80%
 • branże o największym potencjale – 20%
 • pracownicy 50+ – 20%
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach – 20%
 • usługi kończące się zdobyciem kwalifikacji – 20%
 • miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarczą – 20%

MIASTO POZNAŃ

 • WIELKOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • strona internetowa: http://warp.org.pl/uslugi-rozwojowe-warp/
 • Dostępne środki w ramach projektu na dofinansowanie usług rozwojowych: 21 446 549,91 zł
 • Okres realizacji projektu: 1.03.2020 –  29.05.2023
 • PSF wdrażany w regionie w oparciu o system:  refundacja
 • Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 4 000,00 zł
 • Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000.00 zł

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 80%
 • małe przedsiębiorstwo – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania:

PODREGION PILSKI

 • FUNDUSZ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
 • strona internetowa: http://rozwijamy.eu/
 • Dostępne środki w ramach projektu na dofinansowanie usług rozwojowych: 6 188 000,00 zł
 • Okres realizacji projektu: 1.03.2020 –  29.05.2023
 • PSF wdrażany w regionie w oparciu o system: refundacja
 • Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000.00 zł
 • Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 75 000,00 zł

Szkolenia dofinansowane wielkopolskie – skorzystaj z dotacji na usługi rozwojowe Instytutu Psychologii Biznesu

Baza Usług Rozwojowych

Skontaktuj się z nami, udzielimy Ci wsparcia w pozyskaniu środków i wystawimy dla Ciebie szytą na miarę usługę rozwojową w Bazie Usług Rozwojowych

Nasza oferta tematyczna w PDF

Pobierz katalog naszych usług w PDF

Szkolenia online

szkolenia online

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami

Zapisz się do Newslettera

aby uzyskać dostęp do promocji przygotowanych wyłącznie dla subskrybentów, informacji o naszych najnowszych ofertach oraz powiadomień o nowych artykułach na naszym blogu.

Zapisując się do Newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Opinie naszych Klientów

Chciałbyś uzyskać dofinansowanie na nasze szkolenie w wysokości do 80 proc?

Don`t copy text!