zarządzanie zespołem - szkolenie menedżerów

Akademia managera

Wyzwania w pracy managera to codzienność. Aby skutecznie sobie z nimi poradzić, konieczna jest troska o rozwój kluczowych kompetencji w obszarze zarządzania. Fakt, że inwestujesz swój czas w zapoznanie się z niniejszą ofertą dowodzi, że już postawiłeś sobie za cel rozwój własnych kompetencji menedżerskich. Dzięki uczestnictwu w niniejszym szkoleniu zrealizujesz go, a tym samym postawisz ważny krok na drodze do odniesienia sukcesu w roli nowoczesnego, skutecznego managera. Nikt nie urodził się idealnym managerem, na szczęście kompetencji kluczowych dla efektywnego zarządzania zespołem można się nauczyć.

Cel szkolenia

 • wzmocnienie kompetencji uczestników z zakresu zarządzania zespołem i psychologii w zarządzaniu

Metody szkoleniowe

gry symulacyjne

trening wideo

zróżnicowane ćwiczenia

dyskusje moderowane

wykłady trenerskie

Korzyści z wdrożenia wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia:

 • wzrost pewności siebie managerów;
 • wzrost satysfakcji z pracy managerów;
 • poprawa wyników osiąganych przez zespół;
 • spadek rotacji wśród pracowników.

Wiedza i umiejętności rozwijane podczas szkolenia

 • na czym polega kompleksowe zarządzanie jakością – uniwersalna metoda podnoszenia efektywności zespołów, jakie korzyści wiążą się z jej zastosowaniem oraz jak wdrożyć ją w Twojej firmie;
 • jakie typowe błędy popełniają managerowie w procesie zarządzania zespołem oraz jak je wyeliminować;
 • na czym polega Przywództwo Sytuacyjne i jak wdrożyć je w Twojej firmie;
 • najnowsze ustalenia w obrębie psychologii motywacji;
 • typowe błędy popełniane managerów w procesie motywowania pracowników oraz sposoby ich uniknięcia;
 • oczekiwania współczesnych pracowników względem motywatorów stosowanych przez managerów;
 • jak zwiększyć zaangażowanie oraz satysfakcję pracowników, nie wydając na to ani złotówki;
 • zarządzanie talentami;
 • strategia rozwijania i wykorzystywania potencjału pracowników;
 • na czym polegają twarde oraz miękkie zasady delegowania;
 • jakie błędy popełniane są najczęściej w ramach komunikacji wewnątrz firmy;
 • jak możesz skorzystać na poprawie efektywności komunikacji z Twoimi pracownikami;
 • jak poprawić komunikację wewnętrzną w Twoim dziale;
 • jak poprawić komunikację wewnętrzną w Twojej firmie;
 • jakie są typowe bariery efektywnej komunikacji oraz jak je przełamać;
 • w jaki sposób mówić, żeby zostać wysłuchanym oraz jak słuchać, żeby usłyszeć swoich pracowników;
 • asertywność dla managera;
 • jak możesz skorzystać w środowisku zawodowym i pozazawodowym na przejawianiu asertywnej postawy;
 • jakie są zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej;
 • przeprowadzenie analizy funkcjonowania procesów w Twoim dziale oraz zaplanowanie ich doskonalenia przy wykorzystaniu cyklu PDCA;
 • zbudowanie autorytetu w podległym Ci zespole bez stosowania przemocy;
 • wyeliminowanie najpoważniejszych błędów, upośledzających Twoją efektywność zarządzania zespołem;
 • diagnoza dojrzałości funkcjonalnej pracowników;
 • stosowanie adekwatnego stylu kierowania w zależności od dojrzałości funkcjonalnej pracownika;
 • efektywne motywowanie pracowników;
 • skuteczne identyfikowanie potencjału pracowników;
 • wyznaczanie celów, delegowanie zadań i kontrola ich realizacji;
 • stosowanie „komunikatów ja” zamiast „komunikatów ty”;
 • efektywna współpraca z podległymi Ci osobami;
 • aktywne słuchanie;
 • budowanie świetnej renomy firmy poprzez własną profesjonalną postawę;
 • skuteczne komunikowanie się i panowanie nad emocjami w trudnych sytuacjach;
 • asertywne zachowanie się w obliczu agresywnego zachowania rozmówcy;
 • identyfikowanie stylu komunikacyjnego rozmówcy: asertywnego, agresywnego, biernego oraz bierno-agresywnego i adekwatne reagowanie w ich obliczu;
 • swobodne stosowanie technik asertywnej komunikacji takich jak: zdarta płyta, ju-jitsu, technika słonia, techniki zmiękczania, technika stawiania granic, asertywna odmowa;
 • udzielenie konstruktywnej informacji zwrotnej przy pomocy sprawdzonych technik oraz przyjmowanie feedbacku;
 • stosowanie 12 technik informacji zwrotnej;
 • skuteczne motywowanie pracowników dzięki wykorzystaniu motywatorów pozafinansowych;

Program szkolenia

Kompleksowe zarządzanie jakością stanowi uniwersalną metodę podnoszenia efektywności działania zespołów. Rewolucyjna filozofia dr. Williama Edwardsa Deminga została wdrożona z sukcesem już w licznych firmach na Świecie, m.in. w: firmie Sony i Ford, a na polskim podwórku w Blikle i Polmo Łomianki. Kompleksowe zarządzanie jakością stanowi świetną receptę na typowe problemy, z którymi borykają się współcześni managerowie. W ramach niniejszego modułu weźmiesz udział w grze symulacyjnej, w której wcielisz się w rolę pracownika pewnej firmy produkcyjnej. Pod czujnym okiem kierownika zapewnienia jakości będziesz starał się osiągnąć postawione przed Tobą cele. Na własnej skórze doświadczysz, jak to jest być „po drugiej stronie lady” oraz jak błędy popełniane przez managera wpływają na motywację pracowników. Poznasz ponadto najlepsze aktualnie praktyki w zarządzaniu.

 • gra szkoleniowa „Firma”,
 • vademecum skutecznego managera,
 • studium przypadku – Polmo Łomianki, firma Ford,
 • TQM – uniwersalna metoda podnoszenia efektywności zespołów,
 • planowanie wdrożenia – indywidualna lista postanowień.

Świat stanął w obliczu zagłady. Ludzkości zagraża śmiercionośna toksyna. Los naszej cywilizacji spoczywa w rękach uczestników szkolenia. Część z nich wcieli się w role naukowców, pracujących nad antidotum, a część wcieli się w ich szefów. Kluczowe dla sukcesu będzie odpowiednie zarządzanie podległym im uczonym. W ramach gry, uczestnicy doświadczą wpływu Przywództwa Sytuacyjnego Herseya i Blancharda na efektywność pracy podległych pracowników. Koncepcja zostanie dokładnie omówiona i przećwiczona, zaplanowane zostanie jej wdrożenie w codziennej pracy uczestników.

 • gra symulacyjna w kontekście Przywództwa Sytuacyjnego;
 • refleksja uczestników nad grą symulacyjną;
 • Przywództwo Sytuacyjne metodą Blancharda – w teorii i praktyce;
 • planowanie działań wdrożeniowych – praca indywidualna.

Każde spotkanie z podwładnymi stanowi dla Ciebie szansę na ich zmotywowanie. Podczas niniejszego modułu dowiesz się, jak tę szansę wykorzystać dzięki zastosowaniu prostych, sprawdzonych i skutecznych technik pozafinansowego motywowania. Poszerzysz również swoją wiedzę z dziedziny motywowania finansowego. Zyskasz okazję do wzięcia udziału w grze symulacyjnej oraz atrakcyjnych ćwiczeniach. Poznasz zaskakujące dane empiryczne. Przeanalizujemy przez ten pryzmat motywatory i dematywatory w Twojej firmie i zaplanujemy zmiany. Wdrożenie nowej wiedzy pomoże Ci wpłynąć na wzrost motywacji Twoich podwładnych.

 • gra symulacyjna – motywowanie pracowników,
 • motywacyjna układanka – ćwiczenie,
 • skuteczne motywowanie w oparciu o najnowsze wyniki badań psychologicznych,
 • zwiększenie identyfikacji pracowników z firmą,
 • planowanie wdrożenia.

W ramach wykładu trenerskiego zaprezentowane zostanie podejście charakterystyczne dla ruchu na rzecz wykorzystywania potencjału. Uczestnicy zapoznają się z wynikami badań Instytutu Gallupa, poznają inspirującą biografię, a także dobre praktyki z firm takich jak Toyota, Intel, Best Buy, które doskonale ilustrują siłę nowego podejścia do rozwoju pracowników. Na koniec otrzymają przepis na efektywny zespół według Marcusa Buckinghama – autora bestsellera „Po pierwsze złam wszelkie zasady: Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej”.

 • potencjał pracowników w praktyce – ćwiczenie;
 • refleksja uczestników;
 • strategia rozwijania i wykorzystywania potencjału pracowników;
 • planowanie wdrożenia nowych umiejętności w codziennej pracy w Twojej firmie.

Światowej klasy ekspert w dziedzinie przywództwa, prof. John Adair twierdzi, że „nigdy nie masz tyle władzy jak w momencie, gdy się nią podzielisz”. Podczas niniejszego modułu dowiesz się, jakie korzyści płyną z delegowania zadań. Dowiesz się również, dlaczego menedżerowie boją się delegować oraz jak przełamać ten strach. Poznasz zasady prawidłowego delegowania oraz przećwiczysz je w praktyce dzięki karcie delegowania – narzędziu, które otrzymasz w ramach niniejszego szkolenia. Moduł może zostać zrealizowany w dwóch wariantach – gdy punktem wyjścia jest ćwiczenie lub gra symulacyjna.

 • doświadczenie delegowania – ćwiczenie lub gra symulacyjna,
 • twarde i miękkie zasady delegowania,
 • monitorowanie realizacji i rozliczanie pracowników,
 • karta delegowania – praca z wykorzystaniem nowego narzędzia.

Efektywna komunikacja jest niezwykle ważna dla dobrego funkcjonowania firmy. Jednak ten aspekt kuleje niemalże w każdym przedsiębiorstwie. W ramach niniejszego modułu zyskasz okazję do refleksji nad typowymi błędami komunikacyjnymi w przedsiębiorstwach. Refleksję przeniesiemy na Twój dział i Twoją firmę. Poszerzysz ponadto swoją wiedzę na temat psychologicznych aspektów komunikacji menedżerskiej. Na koniec modułu zaplanujesz wykorzystanie nowej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy.

 • case study – bariery komunikacyjne wewnątrz działu i pomiędzy działami;
 • psychologiczne aspekty efektywnej komunikacji menedżerskiej;
 • błędy i dobre praktyki komunikacyjne w Twoim dziale i Twojej firmie;
 • planowanie wdrożenia zmian w Twojej praktyce menedżerskiej.

Feedback to jedna z najważniejszych umiejętności menedżerskich. Niestety sprawia ona nawet doświadczonym menedżerom duże problemy. W ramach niniejszego modułu, weźmiesz udział w inspirującej grze szkoleniowej, dzięki której poznasz i przećwiczysz kluczowe zasady udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych.

 • gra szkoleniowa, dotycząca skutecznego feedbacku;
 • 12 zasad efektywnego feedbacku w praktyce;
 • refleksja uczestników;
 • planowanie wdrożenia nowych zasad w Twojej praktyce menedżerskiej.

Dzięki uczestnictwu w niniejszej sesji nauczysz się komunikować w sposób asertywny, uwzględnimy trudne sytuacje występujące w Twojej firmie, z którymi masz do czynienia jako manager.

 • asertywna komunikacja managerska w teorii,
 • asertywna komunikacja managerska w przykładach,
 • asertywność z uwzględnieniem specyfiki Twojej firmy,
 • trening wideo – scenki oraz informacja zwrotna.

Czas trwania i miejsce przeprowadzenia szkolenia

Szkolenie może zostać przeprowadzone w wariancie czterodniowym („kompleksowy trening kompetencji managerskich” – realizacja wszystkich modułów z powyższego programu), trzydniowym („zaawansowany trening kompetencji managerskich”); dwudniowym („trening kompetencji managerskich” – realizacja czterech modułów z powyższego programu) jednodniowym („pigułka wiedzy i umiejętności” – realizacja dwóch modułów z powyższego programu). Zajmujemy się kompleksową organizacją szkolenia w hotelach i ośrodkach szkoleniowych. Prowadzimy także szkolenia w obiektach wskazanych przez Zamawiającego (również w siedzibie firmy, jeśli znajduje się w niej sala szkoleniowa).

Rekomendowana liczba uczestników

Rekomendowana liczba uczestników 8 – 16 osób. W przypadku mniejszych lub większych grup, może być konieczna modyfikacja programu.

Szkoliliśmy m.in. następujących klientów

Oferta szkoleń stacjonarnych Instytutu Psychologii Biznesu

Uczestnicy poznają sposoby skutecznego budowania relacji z dostawcami o pozycji monopolistów, którzy dotychczas sprawiali kłopoty (m.in. poprzez niedotrzymywanie ustaleń odnośnie terminu realizacji zamówień, utrudniony kontakt), a także dowiedzą się jak budować relacje z nowymi dostawcami, by zminimalizować ryzyko występowania kłopotów z realizacją zamówień.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Podczas szkolenia Efektywne negocjacje zakupowe rozwiniesz swoje umiejętności m.in. w zakresie: skutecznego przygotowywanie się do negocjacji z dostawcami, technik negocjacyjnych i obrony przed psychomanipulacją, panowania nad emocjami w toku negocjacji.

Szkolenia indywidualne w Krakowie – zarządzanie zespołem, sprzedaż, negocjacje, kompetencje miękkie, wystąpienia publiczne, train the trainers.

Szukasz szkolenia z przywództwa sytuacyjnego? Dzięki naszemu autorskiemu programowi szkolenia z grami szkoleniowymi, ćwiczeniami i testami, nauczysz się stosować zasady przywództwa sytuacyjnego w swojej firmie.

Na co należy zwrócić uwagę przy organizowaniu oraz prowadzeniu spotkań online, aby zmaksymalizować ich atrakcyjność i efektywność?

Celem tego szkolenia jest wzmocnienie kompetencji uczestników z zakresu mentoringu jako strategii bycia wzorem do naśladowania dla innych i przekazywania wiedzy w firmie.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Jak identyfikować i rozwijać potencjał własny oraz swoich pracowników – szkolenie dla managerów. Instytut Gallupa, psychologia Junga, Role zespołowe Belbina

Jak skutecznie przygotować spotkanie, kogo na nie zaprosić oraz o co zadbać w jego trakcie, aby zwiększyć zaangażowanie uczestników oraz poprawić efektywność firmowych spotkań.

Zarządzanie zmianą – szkolenie, podczas którego zrozumiesz psychologiczne mechanizmy oporu przed zmianą, nauczysz się ją efektywnie komunikować i wdrażać.

Akademia managera – kompleksowe szkolenie kluczowych umiejętności managerskich.

Szukasz szkolenia z przywództwa sytuacyjnego? Dzięki naszemu autorskiemu programowi szkolenia z grami szkoleniowymi, ćwiczeniami i testami, nauczysz się stosować zasady przywództwa sytuacyjnego w swojej firmie.

Celem tego szkolenia jest wzmocnienie kompetencji uczestników z zakresu mentoringu jako strategii bycia wzorem do naśladowania dla innych i przekazywania wiedzy w firmie.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Jak identyfikować i rozwijać potencjał własny oraz swoich pracowników – szkolenie dla managerów. Instytut Gallupa, psychologia Junga, Role zespołowe Belbina

Business Communication – skuteczne pisanie maili w języku angielskim i polskim. Szkolenie dla zespołu obsługi Klienta, sprzedaży, kadry menedżerskiej.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Jak zwiększyć proaktywność i zaangażowanie w zespole? Szkolenie dla Twojego zespołu w formule online oraz stacjonarnej.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu „Efektywność osobista”, nauczysz się robić właściwe rzeczy w odpowiedniej kolejności. Zrozumiesz psychologiczne mechanizmy, odpowiadające za ludzką skłonność do zwlekania oraz dowiesz się, jak nad nimi zapanować. Poznasz szereg sprawdzonych metod zwiększania własnej efektywności. Nauczysz się skuteczniej współpracować z kolegami z innych działów. Dowiesz się również, jak pogodzić życie zawodowe z prywatnym.

Niniejsze szkolenie pozwoli Ci przejąć kontrolę nad stresem. Zredukujesz jego niszczący wpływ i uwolnisz ze stresu motywacyjną moc.

Dzięki uczestnictwu w niniejszym szkoleniu przekonasz się, że asertywne komunikowanie jest proste. Ponadto wzmocnisz swoje kompetencje w aspekcie zarządzania konfliktami.

Dzięki uczestnictwu w programie szkoleniowym „Efektywna komunikacja” zrozumiesz istotę błędów popełnianych przez Ciebie w ramach komunikacji wewnętrznej. Zwiększysz wydatnie swoje kompetencje z zakresu: skutecznego porozumiewania się z Klientami i współpracownikami (również z osobami, które cechuje styl komunikacyjny skrajnie różny od preferowanego przez Ciebie), praktycznej psychologii osobowości oraz etykiety w kontaktach mailowych, telefonicznych oraz bezpośrednich.

W bezpiecznej atmosferze sali szkoleniowej uczestnicy zyskają pełnię kompetencji, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w wystąpieniu przed gronem nawet najbardziej wymagających uczestników.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Efektywne negocjacje handlowe – trening umiejętności negocjacyjnych dla działu sprzedaży. Kompleksowy trening – przygotowanie się do negocjacji, określanie BATNA, rozpoznawanie interesów drugiej strony, panowanie nad emocjami w obliczu trudnych zagrywek drugiej strony, techniki negocjacyjne oraz obrona przed psychomanipulacjami.

Dzięki uczestnictwu w programie szkoleniowym Praktyczna Psychologia Sprzedaży zyskasz szansę na rozwinięcie umiejętności, dzięki którym możesz znacznie poprawić swoje wyniki sprzedażowe.

Głównym celem niniejszego warsztatu jest wzmocnienie orientacji proklienckiej w uczestnikach oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi Klienta – również w kontaktach z Klientami, przejawiającymi trudne zachowania.

Rozwiniesz swoje kompetencje z obszaru profesjonalnej obsługi ze szczególnym uwzględnieniem trudnych sytuacji w kontakcie z Klientem w interakcjach: twarzą w twarz, telefonicznych oraz e-mailowych.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Na co należy zwrócić uwagę przy organizowaniu oraz prowadzeniu spotkań online, aby zmaksymalizować ich atrakcyjność i efektywność?

Nasza oferta tematyczna w PDF

Pobierz katalog naszych usług w PDF

Szkolenia online

szkolenia online

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami

Zapisz się do Newslettera

aby uzyskać dostęp do promocji przygotowanych wyłącznie dla subskrybentów, informacji o naszych najnowszych ofertach oraz powiadomień o nowych artykułach na naszym blogu.

Zapisując się do Newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Opinie naszych Klientów

Chcesz zamówić szkolenie lub masz pytania w sprawie oferty?

Don`t copy text!