Asertywność i zarządzanie konfliktem

Zdjęcie ilustruje szkolenie z asertywności prowadzone w Instytucie Psychologii Biznesu

Asertywność i zarządzanie konfliktem

Pomimo posiadania sprawnego słuchu, wiele osób nie słyszy swoich współpracowników i klientów. Pomimo dysponowania w pełni funkcjonalnymi narządami mowy, ludzie często zamiast wyrażać oczekiwania wprost, wycofują się, żeby „nie popsuć atmosfery”. Z drugiej strony, zdarza im się udowadniać własne racje w sposób obcesowy. Tymczasem ani pasywny, ani agresywny styl komunikacyjny nie są optymalne. Co więcej ich dominowanie w środowisku zawodowym często stanowi zarzewie przewlekłych konfliktów.

Skuteczny trening asertywności może przełożyć się wyraźnie na wzrost efektywności funkcjonowania firmy oraz ograniczenie destruktywnych, utajonych konfliktów w zespole.

Dzięki uczestnictwu w niniejszym szkoleniu przekonasz się, że asertywne komunikowanie jest proste. Ponadto wzmocnisz swoje kompetencje w aspekcie zarządzania konfliktami.

Cel szkolenia

 • wzmocnienie kompetencji uczestników w obszarze asertywności i zarządzania konfliktem.

Metody szkoleniowe

gry symulacyjne

trening wideo

zróżnicowane ćwiczenia

dyskusje moderowane

wykłady trenerskie

Korzyści z wdrożenia wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia:

 • ograniczenie destruktywnych konfliktów w firmie;
 • poprawa atmosfery pracy, która może przełożyć się na wzrost efektywności i spadek rotacji w pracy;
 • wzrost satysfakcji z pracy uczestników, ograniczenie ryzyka wypalenia zawodowego.

Wiedza i umiejętności rozwijane podczas szkolenia

 • jak poprawić komunikację wewnętrzną w Twojej firmie;
 • jak komunikować się, aby odnieść większe korzyści dla siebie i swojej firmy niż dotychczas;
 • asertywność – czym jest naprawdę;
 • jak możesz skorzystać w środowisku zawodowym i pozazawodowym na przejawianiu asertywnej postawy;
 • na czym polegają rózne typy konfliktów;
 • na czym polega koncepcja źródeł konfliktu Christophera W. Moore’a;
 • jak rozpoznać konfliktowe sytuacje;
 • jak wykorzystać konflikt jako narzędzie pozytywnej zmiany;
 • jaki styl funkcjonowania w obliczu konfliktu preferujesz;
 • co współczesna psychologia mówi na temat funkcjonowania człowieka w obliczu konfliktu;
 • na czym polega profilaktyka konfliktu oraz jak poradzić sobie z jego negatywnymi efektami.
 • stosowanie „komunikatów ja” zamiast „komunikatów ty”;
 • konstruktywne reagowanie w obliczu konfliktu;
 • skuteczne komunikowanie się i panowanie nad emocjami w trudnych sytuacjach;
 • asertywne zachowanie się w obliczu agresywnego zachowania rozmówcy;
 • identyfikowanie stylu komunikacyjnego rozmówcy: asertywnego, agresywnego, biernego oraz bierno-agresywnego i adekwatne reagowanie w ich obliczu;
 • swobodne stosowanie technik asertywnej komunikacji takich jak: zdarta płyta, ju-jitsu, technika słonia, techniki zmiękczania, technika stawiania granic, asertywna odmowa.

Program szkolenia

W ramach niniejszego modułu, uczestnicy zyskają okazję do wzięcia udziału w grze symulacyjnej. W trakcie rozgrywki doświadczą dylematów i emocji związanych z wyrażaniem próśb, odmową czy manipulacją. Zebrane obserwacje posłużą nam do omówienia wybranych zagadnień związanych z asertywnością, takich jak: umiejętność wyrażania własnych potrzeb, dbanie o poszanowanie naszych granic, szacunek dla innych, sztuka proszenia i radzenia sobie z odmową.

Wybrane zagadnienia z modułu 1:

 • gra symulacyjna,
 • refleksja nad grą symulacyjną,
 • planowanie wdrożenia.

W sytuacji, gdy Twój rozmówca swoim zachowaniem narusza Twoje granice, być może reagujesz w sposób bierny. Negatywne emocje, które wówczas podlegają skumulowaniu szkodzą Twojemu zdrowiu, niedobrze przekładają się ponadto na Twoją efektywność w pracy i mogą przenosić się na bliskie Ci osoby. Dzięki uczestnictwu w niniejszej sesji nauczysz się komunikować w sposób asertywny w sytuacjach konfliktowych, co stanowi najważniejszy krok do przełamania wyżej wymienionych problemów. W ramach niniejszego modułu poznasz i przećwiczysz optymalne sposoby reagowania w zapalnych sytuacjach. Nauczysz się lepiej panować nad swoimi emocjami. Rozwiniesz swoje kompetencje z obszaru asertywności. Nowe umiejętności przećwiczysz podczas scenek rejestrowanych kamerą wideo.

Wybrane zagadnienia z modułu 2:

 • morderczy przypadek – ćwiczenie,
 • refleksja uczestników nad ćwiczeniem,
 • sztuka panowania nad emocjami w trudnych sytuacjach,
 • asertywność w praktyce,
 • asertywne techniki,
 • asertywne stawianie granic,
 • sposoby na trudne zachowania rozmówców,
 • trening wideo (scenki).

W ramach niniejszej sesji weźmiesz udział w dynamicznej grze szkoleniowej, skonstruowanej w oparciu o koncepcję źródeł konfliktu światowej sławy mediatora Christophera W. Moore’a. W toku gry doświadczysz różnych typów konfliktu oraz przećwiczysz sposoby ich rozwiązywania.

Wybrane zagadnienia z modułu 3:

 • gra szkoleniowa,
 • refleksja uczestników,
 • psychologia konfliktu.

Czas trwania i miejsce przeprowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w wariancie dwudniowym „Trening asertywność i zarządzanie konfliktem” lub jednodniowym („pigułka wiedzy i umiejętności” – realizacja programu w ograniczonym, uzgodnionym z Zamawiającym zakresie). Zajmujemy się kompleksową organizacją szkolenia w hotelach i ośrodkach szkoleniowych. Prowadzimy także szkolenia w obiektach wskazanych przez Zamawiającego (również w siedzibie firmy, jeśli znajduje się w niej sala szkoleniowa).

Rekomendowana liczba uczestników

Rekomendowana liczba uczestników 8 – 16 osób. W przypadku mniejszych lub większych grup, może być konieczna modyfikacja programu.

Szkoliliśmy m.in. następujących klientów

Oferta szkoleń stacjonarnych Instytutu Psychologii Biznesu

Uczestnicy poznają sposoby skutecznego budowania relacji z dostawcami o pozycji monopolistów, którzy dotychczas sprawiali kłopoty (m.in. poprzez niedotrzymywanie ustaleń odnośnie terminu realizacji zamówień, utrudniony kontakt), a także dowiedzą się jak budować relacje z nowymi dostawcami, by zminimalizować ryzyko występowania kłopotów z realizacją zamówień.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Podczas szkolenia Efektywne negocjacje zakupowe rozwiniesz swoje umiejętności m.in. w zakresie: skutecznego przygotowywanie się do negocjacji z dostawcami, technik negocjacyjnych i obrony przed psychomanipulacją, panowania nad emocjami w toku negocjacji.

Szkolenia indywidualne w Krakowie – zarządzanie zespołem, sprzedaż, negocjacje, kompetencje miękkie, wystąpienia publiczne, train the trainers.

Szukasz szkolenia z przywództwa sytuacyjnego? Dzięki naszemu autorskiemu programowi szkolenia z grami szkoleniowymi, ćwiczeniami i testami, nauczysz się stosować zasady przywództwa sytuacyjnego w swojej firmie.

Na co należy zwrócić uwagę przy organizowaniu oraz prowadzeniu spotkań online, aby zmaksymalizować ich atrakcyjność i efektywność?

Celem tego szkolenia jest wzmocnienie kompetencji uczestników z zakresu mentoringu jako strategii bycia wzorem do naśladowania dla innych i przekazywania wiedzy w firmie.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Jak identyfikować i rozwijać potencjał własny oraz swoich pracowników – szkolenie dla managerów. Instytut Gallupa, psychologia Junga, Role zespołowe Belbina

Jak skutecznie przygotować spotkanie, kogo na nie zaprosić oraz o co zadbać w jego trakcie, aby zwiększyć zaangażowanie uczestników oraz poprawić efektywność firmowych spotkań.

Zarządzanie zmianą – szkolenie, podczas którego zrozumiesz psychologiczne mechanizmy oporu przed zmianą, nauczysz się ją efektywnie komunikować i wdrażać.

Akademia managera – kompleksowe szkolenie kluczowych umiejętności managerskich.

Szukasz szkolenia z przywództwa sytuacyjnego? Dzięki naszemu autorskiemu programowi szkolenia z grami szkoleniowymi, ćwiczeniami i testami, nauczysz się stosować zasady przywództwa sytuacyjnego w swojej firmie.

Celem tego szkolenia jest wzmocnienie kompetencji uczestników z zakresu mentoringu jako strategii bycia wzorem do naśladowania dla innych i przekazywania wiedzy w firmie.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Jak identyfikować i rozwijać potencjał własny oraz swoich pracowników – szkolenie dla managerów. Instytut Gallupa, psychologia Junga, Role zespołowe Belbina

Business Communication – skuteczne pisanie maili w języku angielskim i polskim. Szkolenie dla zespołu obsługi Klienta, sprzedaży, kadry menedżerskiej.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Jak zwiększyć proaktywność i zaangażowanie w zespole? Szkolenie dla Twojego zespołu w formule online oraz stacjonarnej.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu „Efektywność osobista”, nauczysz się robić właściwe rzeczy w odpowiedniej kolejności. Zrozumiesz psychologiczne mechanizmy, odpowiadające za ludzką skłonność do zwlekania oraz dowiesz się, jak nad nimi zapanować. Poznasz szereg sprawdzonych metod zwiększania własnej efektywności. Nauczysz się skuteczniej współpracować z kolegami z innych działów. Dowiesz się również, jak pogodzić życie zawodowe z prywatnym.

Niniejsze szkolenie pozwoli Ci przejąć kontrolę nad stresem. Zredukujesz jego niszczący wpływ i uwolnisz ze stresu motywacyjną moc.

Dzięki uczestnictwu w niniejszym szkoleniu przekonasz się, że asertywne komunikowanie jest proste. Ponadto wzmocnisz swoje kompetencje w aspekcie zarządzania konfliktami.

Dzięki uczestnictwu w programie szkoleniowym „Efektywna komunikacja” zrozumiesz istotę błędów popełnianych przez Ciebie w ramach komunikacji wewnętrznej. Zwiększysz wydatnie swoje kompetencje z zakresu: skutecznego porozumiewania się z Klientami i współpracownikami (również z osobami, które cechuje styl komunikacyjny skrajnie różny od preferowanego przez Ciebie), praktycznej psychologii osobowości oraz etykiety w kontaktach mailowych, telefonicznych oraz bezpośrednich.

W bezpiecznej atmosferze sali szkoleniowej uczestnicy zyskają pełnię kompetencji, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w wystąpieniu przed gronem nawet najbardziej wymagających uczestników.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Efektywne negocjacje handlowe – trening umiejętności negocjacyjnych dla działu sprzedaży. Kompleksowy trening – przygotowanie się do negocjacji, określanie BATNA, rozpoznawanie interesów drugiej strony, panowanie nad emocjami w obliczu trudnych zagrywek drugiej strony, techniki negocjacyjne oraz obrona przed psychomanipulacjami.

Dzięki uczestnictwu w programie szkoleniowym Praktyczna Psychologia Sprzedaży zyskasz szansę na rozwinięcie umiejętności, dzięki którym możesz znacznie poprawić swoje wyniki sprzedażowe.

Głównym celem niniejszego warsztatu jest wzmocnienie orientacji proklienckiej w uczestnikach oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi Klienta – również w kontaktach z Klientami, przejawiającymi trudne zachowania.

Rozwiniesz swoje kompetencje z obszaru profesjonalnej obsługi ze szczególnym uwzględnieniem trudnych sytuacji w kontakcie z Klientem w interakcjach: twarzą w twarz, telefonicznych oraz e-mailowych.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Na co należy zwrócić uwagę przy organizowaniu oraz prowadzeniu spotkań online, aby zmaksymalizować ich atrakcyjność i efektywność?

Nasza oferta tematyczna w PDF

Pobierz katalog naszych usług w PDF

Szkolenia online

szkolenia online

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami

Zapisz się do Newslettera

aby uzyskać dostęp do promocji przygotowanych wyłącznie dla subskrybentów, informacji o naszych najnowszych ofertach oraz powiadomień o nowych artykułach na naszym blogu.

Zapisując się do Newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Opinie naszych Klientów

Chcesz zamówić szkolenie lub masz pytania w sprawie oferty?

Don`t copy text!