Efektywne negocjacje zakupowe szkolenie dla działu zakupów

negocjacje zakupowe

Efektywne negocjacje zakupowe szkolenie dla działu zakupów

Uczestnicy niniejszego warsztatu szkoleniowego rozwiną swoje kompetencje z obszaru negocjacji zakupowych. Dowiedzą się: jakie są typowe strategie negocjacji zakupowych oraz jak zbudować własną strategię. Nauczą się skutecznego przygotowania się do negocjacji zakupowych, analizy szans i ryzyk biznesowych oraz takiego postępowania w trakcie negocjacji, aby niezależnie od sytuacji, zachować zimną krew i zrealizować strategiczne cele. Rozwiną umiejętności z zakresu technik negocjacji zakupowych oraz obrony przed manipulacją. Poszerzą swoje kompetencje z zakresu radzenia sobie w obliczu trudnych sytuacji negocjacyjnych i trudnych zachowań kontrahenta. Szkolenie stanowi trening umiejętności negocjacyjnych realizowany na zasadzie praktycznego warsztatu. Jeżeli Twoja firma prowadzi negocjacje zakupowe, jest to szkolenie, w które warto zainwestować.

Fragment szkolenia - techniki negocjacyjne i obrona przed manipulacją

Cel szkolenia

 • zwiększenie kluczowych kompetencji uczestników z zakresu prowadzenia skutecznych negocjacji zakupowych

Metody szkoleniowe

gry symulacyjne

trening wideo

zróżnicowane ćwiczenia

dyskusje moderowane

twórcze rozwiązywanie problemów

wykłady trenerskie

Korzyści z wdrożenia wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia:

 • poprawa wyniku osiąganego w negocjacjach zakupowych dzięki odpowiedniemu przygotowaniu się oraz optymalnemu prowadzeniu procesu negocjacyjnego;
 • znajomość technik negocjacyjnych i umiejętność obrony przed próbami manipulacji, podejmowanymi przez drugą stronę;
 • umiejętność asertywnego kontrolowania przebiegu rozmowy i radzenia sobie w obliczu niekomfortowych zachowań drugiej strony.

Wiedza i umiejętności rozwijane podczas szkolenia

 • jak uniknąć negatywnego wpływu samospełniającej się przepowiedni na wynik negocjacji;
 • o czym negocjatorzy zapominają, a co jest kluczowe dla wyniku negocjacji;
 • cechy i postawy dobrego negocjatora;
 • najczęstsze błędy w komunikacji niewerbalnej popełniane przez negocjatorów;
 • pozytywna mowa ciała podczas negocjacji;
 • na czym polegają typowe strategie negocjacyjne;
 • specyfika podejścia WIN-WIN w negocjacjach zakupowych;
 • czym różnią się negocjacje rzeczowe od pozycyjnych;
 • czym różnią się interesy od stanowisk;
 • jak wywołać korzystne pierwsze wrażenie i zachować pewność siebie w toku negocjacji.
 • szybkie i skuteczne przygotowanie się do negocjacji (analiza szans i ryzyk biznesowych, określanie celów negocjacyjnych, określanie BATNA);
 • precyzyjne rozpoznawanie interesów drugiej strony w negocjacjach;
 • kreowanie wizerunku skutecznego negocjatora;
 • stosowanie skutecznych technik negocjacyjnych;
 • budowanie pozytywnej atmosfery w toku negocjacji przy jednoczesnej realizacji własnych interesów;
 • zachowanie zimnej krwi w warunkach trudnych zachowań negocjatora oraz trudnych sytuacji negocjacyjnych;
 • obrona przed trikami negocjacyjnymi i psychomanipulacjami;
 • aktywne słuchanie jako technika uzyskiwania od drugiej strony negocjacji informacji „za darmo”;
 • odczytywanie mowy ciała negocjatorów;
 • uzyskiwanie rezultatu satysfakcjonującego dla obu stron negocjacji (WIN-WIN).

Program szkolenia

W ramach niniejszego modułu uczestnicy przećwiczą negocjacje zakupowe. Wcielą się w przedstawiciela dostawcy lub jednego z dwóch koncernów, rywalizujących o zamówienie. Krótka gra szkoleniowa stanie się źródłem doświadczeń i refleksji na temat stylów negocjacyjnych, rozpoznawania interesów vs stanowisk drugiej strony, pułapek w negocjacjach oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami.

 • „negocjacje z PharmaCo” – gra symulacyjna;
 • refleksja uczestników nad grą szkoleniową – dyskusja moderowana;
 • ABC skutecznych negocjacji:
  • przygotowanie się do negocjacji (strategia planowania negocjacji),
  • określanie celów negocjacyjnych oraz BATNA,
  • strategie negocjacyjne, budowanie strategii negocjacyjnej,
  • aktywne słuchanie,
  • pozyskiwanie i weryfikowanie informacji oraz stanowisk,
  • style negocjacyjne,
  • odczytywanie mowy ciała kontrahenta,
  • budowanie pozytywnej atmosfery w toku negocjacji,
  • kreowanie wizerunku skutecznego negocjatora,
  • precyzyjne rozpoznawanie interesów drugiej strony w negocjacjach,
  • błędy i dobre praktyki w negocjacjach;
  • uzyskiwanie rezultatu „WIN-WIN”.

„Mistrz technik negocjacyjnych” to prosta, a jednocześnie bardzo angażująca gra negocjacyjna. W trakcie rozgrywki uczestnicy korzystają z talii kart zawierających 36 technik negocjacyjnych. Dzięki temu w atrakcyjny sposób uczą się wykorzystywać je w określonej sytuacji i doświadczają na bieżąco ich wpływu na prowadzone rozmowy. Szczególną wartością tego narzędzia jest możliwość nauczenia się sposobów reagowania na próby perswazji oraz manipulacji z drugiej strony.

Zasady gry są łatwe do opanowania, a jej konstrukcja nie narzuca uczestnikom przedmiotu negocjacji. Pertraktacje mogą dotyczyć wybranych przez strony produktów, usług lub kwestii niezwiązanych z biznesem. Dzięki temu rozgrywka może odwoływać się do rzeczywistych spraw, ważnych dla uczestników.

Podczas gry uczestnicy w podgrupach prowadzą równolegle negocjacje dwustronne – pojedynczo lub w parach. Uczestnicy otrzymują 40-stronicowe materiały szkoleniowe, w których szczegółowo opisane są wszystkie techniki negocjacyjne, które zostały wykorzystane podczas szkolenia.

 • „mistrz technik negocjacyjnych” – dynamiczna karciana gra symulacyjna, umożliwiająca poznanie i przećwiczenie 36 technik negocjacyjnych i zaobserwowanie skutków ich stosowania;
 • refleksja uczestników – praca w grupach;
 • techniki i triki;
 • rozpoznawanie blefów;
 • obrona przed psychomanipulacjami;
 • pisemne planowanie wdrożenia nowych umiejętności.

W ramach niniejszego modułu uczestnicy rozwiną umiejętności radzenia sobie w obliczu trudnych sytuacji w toku negocjacji – stosowania wojny psychologicznej przez drugą stronę, wytrącania z równowagi. Nauczą się panować nad emocjami oraz asertywnie reagować.

 • „hierarchia” – ćwiczenie;
 • refleksja uczestników nad ćwiczeniem;
 • radzenie sobie z emocjami w toku negocjacji:
  • zachowanie zimnej krwi w obliczu trudnych zachowań drugiego negocjatora oraz trudnych sytuacji
   w negocjacjach,
  • panowanie nad emocjami,
  • asertywne sposoby kontrolowania przebiegu rozmowy,
  • zarządzanie stresem, związanym z negocjacjami.
 • pisemne planowanie wdrożenia zmian.
 • budowanie relacji z trudnym dostawcą, gdy dotychczasowe kontakty nie były satysfakcjonujące – sprawdzone pomysły z uwzględnieniem najnowszej wiedzy psychologicznej;
 • profilaktyka trudnych sytuacji z dostawcami – sprawdzone pomysły z uwzględnieniem najnowszej wiedzy psychologicznej;
 • twórcze rozwiązywanie problemów w oparciu o technikę mapowania owalami (generowanie nieszablonowych rozwiązań przez uczestników).
 • zebranie trudnych przypadków negocjacyjnych z praktyki zawodowej uczestników;
 • scenki negocjacyjne z uwzględnieniem konkretnych sytuacji problemowych, zgłoszonych przez uczestników – trening wideo;
 • feedback (każdy uczestnik dostanie feedback od trenera i pozostałych uczestników).

Czas trwania i miejsce przeprowadzenia szkolenia

Szkolenie negocjacje zakupowe prowadzone jest w wariancie jednodniowym i dwudniowym (kompleksowy trening w zakresie negocjacji zakupowych) oraz jednodniowym (ABC negocjacji zakupowych). Zajmujemy się kompleksową organizacją szkolenia w hotelach i ośrodkach szkoleniowych. Prowadzimy także szkolenia w obiektach wskazanych przez Zamawiającego (również w siedzibie firmy, jeśli znajduje się w niej sala szkoleniowa) oraz online za pośrednictwem platformy Zoom, MS Teams, BigBlueButton i podobnych.

Rekomendowana liczba uczestników

Rekomendowana liczba uczestników 2 – 16 osób. W przypadku większych grup, może być konieczna modyfikacja programu. Jeżeli chcesz przeszkolić z tego tematu wyłącznie jedną lub kilka osób z firmy, zorganizujemy dla Ciebie szkolenie indywidualne z tego tematu.

Szkoliliśmy m.in. następujących klientów

Oferta szkoleń stacjonarnych Instytutu Psychologii Biznesu

Uczestnicy poznają sposoby skutecznego budowania relacji z dostawcami o pozycji monopolistów, którzy dotychczas sprawiali kłopoty (m.in. poprzez niedotrzymywanie ustaleń odnośnie terminu realizacji zamówień, utrudniony kontakt), a także dowiedzą się jak budować relacje z nowymi dostawcami, by zminimalizować ryzyko występowania kłopotów z realizacją zamówień.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Podczas szkolenia Efektywne negocjacje zakupowe rozwiniesz swoje umiejętności m.in. w zakresie: skutecznego przygotowywanie się do negocjacji z dostawcami, technik negocjacyjnych i obrony przed psychomanipulacją, panowania nad emocjami w toku negocjacji.

Szkolenia indywidualne w Krakowie – zarządzanie zespołem, sprzedaż, negocjacje, kompetencje miękkie, wystąpienia publiczne, train the trainers.

Szukasz szkolenia z przywództwa sytuacyjnego? Dzięki naszemu autorskiemu programowi szkolenia z grami szkoleniowymi, ćwiczeniami i testami, nauczysz się stosować zasady przywództwa sytuacyjnego w swojej firmie.

Na co należy zwrócić uwagę przy organizowaniu oraz prowadzeniu spotkań online, aby zmaksymalizować ich atrakcyjność i efektywność?

Celem tego szkolenia jest wzmocnienie kompetencji uczestników z zakresu mentoringu jako strategii bycia wzorem do naśladowania dla innych i przekazywania wiedzy w firmie.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Jak identyfikować i rozwijać potencjał własny oraz swoich pracowników – szkolenie dla managerów. Instytut Gallupa, psychologia Junga, Role zespołowe Belbina

Jak skutecznie przygotować spotkanie, kogo na nie zaprosić oraz o co zadbać w jego trakcie, aby zwiększyć zaangażowanie uczestników oraz poprawić efektywność firmowych spotkań.

Zarządzanie zmianą – szkolenie, podczas którego zrozumiesz psychologiczne mechanizmy oporu przed zmianą, nauczysz się ją efektywnie komunikować i wdrażać.

Akademia managera – kompleksowe szkolenie kluczowych umiejętności managerskich.

Szukasz szkolenia z przywództwa sytuacyjnego? Dzięki naszemu autorskiemu programowi szkolenia z grami szkoleniowymi, ćwiczeniami i testami, nauczysz się stosować zasady przywództwa sytuacyjnego w swojej firmie.

Celem tego szkolenia jest wzmocnienie kompetencji uczestników z zakresu mentoringu jako strategii bycia wzorem do naśladowania dla innych i przekazywania wiedzy w firmie.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Jak identyfikować i rozwijać potencjał własny oraz swoich pracowników – szkolenie dla managerów. Instytut Gallupa, psychologia Junga, Role zespołowe Belbina

Business Communication – skuteczne pisanie maili w języku angielskim i polskim. Szkolenie dla zespołu obsługi Klienta, sprzedaży, kadry menedżerskiej.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Jak zwiększyć proaktywność i zaangażowanie w zespole? Szkolenie dla Twojego zespołu w formule online oraz stacjonarnej.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu „Efektywność osobista”, nauczysz się robić właściwe rzeczy w odpowiedniej kolejności. Zrozumiesz psychologiczne mechanizmy, odpowiadające za ludzką skłonność do zwlekania oraz dowiesz się, jak nad nimi zapanować. Poznasz szereg sprawdzonych metod zwiększania własnej efektywności. Nauczysz się skuteczniej współpracować z kolegami z innych działów. Dowiesz się również, jak pogodzić życie zawodowe z prywatnym.

Niniejsze szkolenie pozwoli Ci przejąć kontrolę nad stresem. Zredukujesz jego niszczący wpływ i uwolnisz ze stresu motywacyjną moc.

Dzięki uczestnictwu w niniejszym szkoleniu przekonasz się, że asertywne komunikowanie jest proste. Ponadto wzmocnisz swoje kompetencje w aspekcie zarządzania konfliktami.

Dzięki uczestnictwu w programie szkoleniowym „Efektywna komunikacja” zrozumiesz istotę błędów popełnianych przez Ciebie w ramach komunikacji wewnętrznej. Zwiększysz wydatnie swoje kompetencje z zakresu: skutecznego porozumiewania się z Klientami i współpracownikami (również z osobami, które cechuje styl komunikacyjny skrajnie różny od preferowanego przez Ciebie), praktycznej psychologii osobowości oraz etykiety w kontaktach mailowych, telefonicznych oraz bezpośrednich.

W bezpiecznej atmosferze sali szkoleniowej uczestnicy zyskają pełnię kompetencji, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w wystąpieniu przed gronem nawet najbardziej wymagających uczestników.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Efektywne negocjacje handlowe – trening umiejętności negocjacyjnych dla działu sprzedaży. Kompleksowy trening – przygotowanie się do negocjacji, określanie BATNA, rozpoznawanie interesów drugiej strony, panowanie nad emocjami w obliczu trudnych zagrywek drugiej strony, techniki negocjacyjne oraz obrona przed psychomanipulacjami.

Dzięki uczestnictwu w programie szkoleniowym Praktyczna Psychologia Sprzedaży zyskasz szansę na rozwinięcie umiejętności, dzięki którym możesz znacznie poprawić swoje wyniki sprzedażowe.

Głównym celem niniejszego warsztatu jest wzmocnienie orientacji proklienckiej w uczestnikach oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi Klienta – również w kontaktach z Klientami, przejawiającymi trudne zachowania.

Rozwiniesz swoje kompetencje z obszaru profesjonalnej obsługi ze szczególnym uwzględnieniem trudnych sytuacji w kontakcie z Klientem w interakcjach: twarzą w twarz, telefonicznych oraz e-mailowych.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Na co należy zwrócić uwagę przy organizowaniu oraz prowadzeniu spotkań online, aby zmaksymalizować ich atrakcyjność i efektywność?

Nasza oferta tematyczna w PDF

Pobierz katalog naszych usług w PDF

Szkolenia online

szkolenia online

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami

Zapisz się do Newslettera

aby uzyskać dostęp do promocji przygotowanych wyłącznie dla subskrybentów, informacji o naszych najnowszych ofertach oraz powiadomień o nowych artykułach na naszym blogu.

Zapisując się do Newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Opinie naszych Klientów

Chcesz zamówić szkolenie lub masz pytania w sprawie oferty?

Don`t copy text!