Efektywne prezentacje online szkolenie

efektywne prezentacje online szkolenie

Efektywne prezentacje online szkolenie

W rankingu Book of Lists z 1977 roku zatytułowanym „14 największych ludzkich lęków” strach przed wystąpieniami publicznymi został wymieniony przez 41 proc. ankietowanych, zajmując tym samym czołową pozycję w rankingu (grupa respondentów liczyła 3000 osób). W tym samym rankingu lęk przed śmiercią zajął dopiero 6 miejsce (o śmierci wspomniał zaledwie co 5 ankietowany). Wynika z tego, że lęk przed wystąpieniami publicznymi już pod koniec XX wieku bardziej zajmował ludzi od lęku przed śmiercią. W XXI wieku wyżej wspomniany lęk zyskał jeszcze na sile. Wszak niezależnie od piastowanego stanowiska i specyfiki firmy, coraz częściej zmuszeni jesteśmy do prowadzenia prezentacji nie tylko przed współpracownikami z firmy, również przed nieznanym audytorium.

Dziś sytuacja jest specyficzna. Standardowy lęk przed wystąpieniami publicznymi potęgowany jest przez wyjątkową zmienność czasów oraz konieczność odnalezienia się w świecie spotkań i wystąpień online. To nie lada wyzwanie.

Dzięki uczestnictwu w niniejszym szkoleniu, nabędziesz szereg kompetencji miękkich, dzięki którym pokonasz lęk przed wystąpieniami online. Niniejszy autorski program szkoleniowy stanowi spójny system, prowadzący uczestnika przez: metodę wywierana dobrego wrażenia na odbiorcy prezentacji, techniki zyskiwania uwagi słuchacza na wstępie prezentacji, odpowiednie przygotowanie się do prezentacji przed daną grupą docelową, stosowanie pozytywnej mowy ciała podczas wystąpień online oraz atrakcyjnej intonacji, unikanie typowych błędów, techniki interakcji z odbiorcami, sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i zachowaniami odbiorców prezentacji, aż do doświadczenia wystąpienia, połączonego z sesją informacji zwrotnej.

W bezpiecznej atmosferze wirtualnego pokoju szkoleniowego zyskasz pełnię kompetencji, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w wystąpieniu przed gronem najbardziej wymagających odbiorców.

Szkolenie efektywne prezentacje online prowadzi Grzegorz Gustaw – psycholog, doświadczony trener biznesu i mówca. Prowadził wystąpienia dla publiczności, liczącej kilkaset osób, występował jako ekspert, udzielający komentarzy w TVN, RMF FM i w audycjach realizowanych na żywo w Polskim Radiu. Zrealizował tysiące godzin warsztatów na sali szkoleniowej oraz setki godzin kursów online w Zoom, MS Teams oraz platformach webinarowych takich jak BigBlueButton i livewebinar.

Niniejsze szkolenie online posiada formułę o maksymalnej skuteczności. Pierwszego dnia szkolenia uczestnicy dokonują wstępnego wystąpienia. Jest ono nagrywane i analizowane przez trenera. Przed drugim dniem szkolenia, każdy z uczestników bierze udział w indywidualnych 60. minutowych konsultacjach z trenerem.

Cel szkolenia

 • rozwinięcie kluczowych umiejętności z zakresu prowadzenia skutecznych prezentacji online przez ZOOM, MS Teams, Skype lub inną platformę wykorzystywaną w Twojej firmie

Szkolenie może zostać przeprowadzone przy pomocy następujących platform:

zoom szkolenie
LiveWebinar szkolenie
Microsoft Teams szkolenie
platforma do szkoleń online

Metody szkoleniowe

konsultacje indywidualne

zróżnicowane ćwiczenia

dyskusje moderowane

prezentacje trenera

prezentacje uczestników

Korzyści z wdrożenia wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia:

 • zmniejszenie lęku przed prezentacją poprzez wzmocnienie wiedzy w tym zakresie,
 • rozbrojenie lęków i nabycie doświadczenia;
 • polepszenie efektywności i atrakcyjności własnych prezentacji online;
 • rozwinięcie umiejętności komponowania profesjonalnych slajdów Microsoft® PowerPoint™;
 • obniżenie stresu, związanego z prezentowaniem;
 • skrócenie czasu potrzebnego na opracowanie skutecznej prezentacji;
 • w przypadku prezentacji handlowych możliwość uzyskania lepszych wyników sprzedażowych.

Wiedza i umiejętności rozwijane podczas szkolenia

 • kluczowe funkcje programu Zoom / MsTeams / LiveWebinar lub innego oprogramowania do prezentacji online, którego używasz w swojej firmie;
 • jak skonfigurować sprzęt do prezentacji online, żeby wypaść jak najlepiej (a tym samym obniżyć stres już na długo przed rozpoczęciem prezentacji);
 • specyfika prezentacji online;
 • jak zwiększyć atrakcyjność prezentacji online, aby lepiej utrzymać uwagę odbiorców;
 • jakie czynniki przekładają się na wywarcie dobrego pierwszego wrażenia na odbiorcach;
 • jak zadbać o otoczenie prezentacji, żeby zrobić świetne pierwsze wrażenie na odbiorcy;
 • jak wykorzystać zasady dress code’u w celu wywarcia dobrego wrażenia na od biorcy Twojej prezentacji;
 • o co należy zadbać przed swoim występem i w jego trakcie, żeby osiągnąć sukces w prezentacji;
 • jak zjawisko samospełniającej się przepowiedni może zaważyć na losie Twojej prezentacji;
 • jak przyciągnąć i utrzymać uwagę słuchacza podczas wystąpienia online;
 • jak w optymalny sposób konstruować slajdy Microsoft® PowerPointTM;
 • jak określać trafny cel prezentacji i zaplanować spójną jej strukturę;
 • na czym polega przepis na mistrzowską prezentację;
 • skąd czerpać i jak wykorzystać inspirujące historie w celu wzmocnienia swojego przekazu;
 • jakie typowe błędy w komunikacji niewerbalnej popełniają prezenterzy, jakie gesty zjednują audytorium, a które z nich odbierane są negatywnie;
 • jakie ćwiczenia można wykonać, aby poprawić dykcję.
 • jakie kroki należy podjąć przed swoją prezentacją online, żeby zminimalizować ryzyko trudnych sytuacji w jej trakcie;
 • na czym polegają sprawdzone sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczestników prezentacji ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji online;
 • jakie są Twoje mocne strony i obszary do rozwoju w zakresie wystąpień publicznych.
 • identyfikowanie elementów własnego wizerunku, które w sposób korzystny lub niekorzystny przekładają się na wrażenie, jakie wywierasz na odbiorcy prezentacji online;
 • przeprowadzenie badania potrzeb odbiorców oraz wyznaczanie celu prezentacji dopasowanego do potrzeb odbiorców;
 • tworzenie profesjonalnych prezentacji online dla nawet najbardziej wymagających odbiorców;
 • pozyskiwanie profesjonalnych elementów wizualnych do prezentacji (bezkosztowo i legalnie);
 • zgodne ze sztuką prezentowanie danych liczbowych w prezentacji;
 • przygotowanie mistrzowskiej prezentacji – planowanie wstępu, rozwinięcia i zakończenia;
 • prowadzenie skutecznych wystąpień publicznych online;
 • unikanie niekorzystnych gestów oraz stosowanie pozytywnej mowy ciała podczas prezentacji online;
 • sztuka atrakcyjnej modulacji głosu;
 • umiejętność panowania nad tempem swojej wypowiedzi;
 • redukowanie tzw. „jęków namysłu”;
 • radzenie sobie w obliczu typowych trudnych zachowań uczestników podczas prezentacji online;
 • sztuka odpowiadania na tzw. trudne pytania;
 • lepsze panowanie nad stresem związanym z wystąpieniami publicznymi;
 • płynna obsługa oprogramowania komputerowego przydatnego do prowadzenia i przygotowania prezentacji online (PowerPointTM);
 • umiejętność panowania nad czasem podczas prezentacji;
 • ograniczanie rozmiaru pliku PPT bez utraty jakości.

Program pierwszego dnia szkolenia

W ramach niniejszego modułu, każdy z uczestników przeprowadzi wstępną, uprzednio przygotowaną prezentację. Prezentacje zostaną nagrane w celu wspólnego przeanalizowania przez danego prezentera wraz z trenerem podczas indywidualnych konsultacji.

 • wstępne prezentacje uczestników

W ramach niniejszego modułu uczestnicy nauczą się identyfikowania potrzeb odbiorców swoich prezentacji, określania celów swojego wystąpienia i wreszcie planowania struktury prezentacji i opracowywania skutecznych slajdów. W toku niniejszego modułu każdy z uczestników przejdzie krok po kroku proces identyfikowania potrzeb odbiorców swojej rzeczywistej prezentacji, selekcji adekwatnych zagadnień i projektowania świetnych slajdów.

 • badanie potrzeb odbiorcy prezentacji;
 • przygotowanie się do prezentacji;
 • profilaktyka i terapia lęku przed prezentacjami dla wymagających odbiorców;
 • troska o otoczenie prezentacji i dress code;
 • profilaktyka trudnych sytuacji w kontekście prezentacji online;
 • właściwe ustawienia sprzętu prezentacyjnego (kamery, mikrofonu, słuchawek);
 • psychologia pierwszego wrażenia;
 • świetny „wsad” do prezentacji online, czyli magia prezentacji z PowerPointem™ – jak odejść od nudnego slajdowiska i porwać uwagę słuchaczy;
 • sztuka prezentacji danych;
 • technikalia – optymalizowanie plików prezentacji pod kątem wystąpień publicznych online.

Program indywidualnych konsultacji

 • szczegółowa analiza prezentacji z pierwszego dnia (analiza nagrań wideo oraz in- formacji zwrotnych, przekazanie wskazówek przez trenera);
 • prezentacja udoskonalonych wersji prezentacji, informacja zwrotna i zaplanowanie dalszych udoskonaleń ostatecznej wersji prezentacji, która zostanie wykonana drugiego dnia szkolenia.

Program drugiego dnia szkolenia

Podczas niniejszego modułu uczestnicy udoskonalą swoje umiejętności z zakresu  prowadzenia prezentacji i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą podczas niej wystąpić.

 • słów kilka o samospełniającej się przepowiedni;
 • zarządzanie stresem w kontekście prezentacji;
 • sztuka modulacji głosu;
 • trening dykcji;
 • mowa ciała w prezentacjach online;
 • techniki aktywizujące uczestników prezentacji online;
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w toku prezentacji (odpowiadanie na tzw. trudne pytania, reagowanie na kłopotliwe zachowania uczestników, stawianie czoła problemom technicznym).

W ramach niniejszego modułu, każdy z uczestników przeprowadzi udoskonaloną prezentację.

 • udoskonalone prezentacje uczestników
 • sparametryzowany pomiar postępu, który zostanie udostępniony uczestnikom po zakończeniu szkolenia

Czas trwania i miejsce przeprowadzenia szkolenia

10h dydaktycznych szkolenia oraz 1h dydaktyczna indywidualnych konsultacji dla każdego z uczestników (rekomendujemy przeprowadzenie szkolenia online w wariancie 1 x 5h szkolenia + 1h indywidualnych konsultacji dla każdego z uczestników + 1x 5h szkolenia). Zapewniamy dla naszych Klientów dostęp do platformy Zoom Pro lub LiveWebinar Pro na czas szkolenia. Szkolenie możemy przeprowadzić również na platformie zapewnionej przez Klienta, która posiada zbliżone funkcjonalności.

Rekomendowana liczba uczestników

Rekomendowana liczba uczestników 2 – 16 osób. W przypadku większych grup, może być konieczna modyfikacja programu lub wydłużenie czasu trwania szkolenia, aby zrealizować program w całości.

Szkoliliśmy m.in. następujących klientów

Oferta szkoleń stacjonarnych Instytutu Psychologii Biznesu

Uczestnicy poznają sposoby skutecznego budowania relacji z dostawcami o pozycji monopolistów, którzy dotychczas sprawiali kłopoty (m.in. poprzez niedotrzymywanie ustaleń odnośnie terminu realizacji zamówień, utrudniony kontakt), a także dowiedzą się jak budować relacje z nowymi dostawcami, by zminimalizować ryzyko występowania kłopotów z realizacją zamówień.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Podczas szkolenia Efektywne negocjacje zakupowe rozwiniesz swoje umiejętności m.in. w zakresie: skutecznego przygotowywanie się do negocjacji z dostawcami, technik negocjacyjnych i obrony przed psychomanipulacją, panowania nad emocjami w toku negocjacji.

Szkolenia indywidualne w Krakowie – zarządzanie zespołem, sprzedaż, negocjacje, kompetencje miękkie, wystąpienia publiczne, train the trainers.

Szukasz szkolenia z przywództwa sytuacyjnego? Dzięki naszemu autorskiemu programowi szkolenia z grami szkoleniowymi, ćwiczeniami i testami, nauczysz się stosować zasady przywództwa sytuacyjnego w swojej firmie.

Na co należy zwrócić uwagę przy organizowaniu oraz prowadzeniu spotkań online, aby zmaksymalizować ich atrakcyjność i efektywność?

Celem tego szkolenia jest wzmocnienie kompetencji uczestników z zakresu mentoringu jako strategii bycia wzorem do naśladowania dla innych i przekazywania wiedzy w firmie.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Jak identyfikować i rozwijać potencjał własny oraz swoich pracowników – szkolenie dla managerów. Instytut Gallupa, psychologia Junga, Role zespołowe Belbina

Jak skutecznie przygotować spotkanie, kogo na nie zaprosić oraz o co zadbać w jego trakcie, aby zwiększyć zaangażowanie uczestników oraz poprawić efektywność firmowych spotkań.

Zarządzanie zmianą – szkolenie, podczas którego zrozumiesz psychologiczne mechanizmy oporu przed zmianą, nauczysz się ją efektywnie komunikować i wdrażać.

Akademia managera – kompleksowe szkolenie kluczowych umiejętności managerskich.

Szukasz szkolenia z przywództwa sytuacyjnego? Dzięki naszemu autorskiemu programowi szkolenia z grami szkoleniowymi, ćwiczeniami i testami, nauczysz się stosować zasady przywództwa sytuacyjnego w swojej firmie.

Celem tego szkolenia jest wzmocnienie kompetencji uczestników z zakresu mentoringu jako strategii bycia wzorem do naśladowania dla innych i przekazywania wiedzy w firmie.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Jak identyfikować i rozwijać potencjał własny oraz swoich pracowników – szkolenie dla managerów. Instytut Gallupa, psychologia Junga, Role zespołowe Belbina

Business Communication – skuteczne pisanie maili w języku angielskim i polskim. Szkolenie dla zespołu obsługi Klienta, sprzedaży, kadry menedżerskiej.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Jak zwiększyć proaktywność i zaangażowanie w zespole? Szkolenie dla Twojego zespołu w formule online oraz stacjonarnej.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu „Efektywność osobista”, nauczysz się robić właściwe rzeczy w odpowiedniej kolejności. Zrozumiesz psychologiczne mechanizmy, odpowiadające za ludzką skłonność do zwlekania oraz dowiesz się, jak nad nimi zapanować. Poznasz szereg sprawdzonych metod zwiększania własnej efektywności. Nauczysz się skuteczniej współpracować z kolegami z innych działów. Dowiesz się również, jak pogodzić życie zawodowe z prywatnym.

Niniejsze szkolenie pozwoli Ci przejąć kontrolę nad stresem. Zredukujesz jego niszczący wpływ i uwolnisz ze stresu motywacyjną moc.

Dzięki uczestnictwu w niniejszym szkoleniu przekonasz się, że asertywne komunikowanie jest proste. Ponadto wzmocnisz swoje kompetencje w aspekcie zarządzania konfliktami.

Dzięki uczestnictwu w programie szkoleniowym „Efektywna komunikacja” zrozumiesz istotę błędów popełnianych przez Ciebie w ramach komunikacji wewnętrznej. Zwiększysz wydatnie swoje kompetencje z zakresu: skutecznego porozumiewania się z Klientami i współpracownikami (również z osobami, które cechuje styl komunikacyjny skrajnie różny od preferowanego przez Ciebie), praktycznej psychologii osobowości oraz etykiety w kontaktach mailowych, telefonicznych oraz bezpośrednich.

W bezpiecznej atmosferze sali szkoleniowej uczestnicy zyskają pełnię kompetencji, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w wystąpieniu przed gronem nawet najbardziej wymagających uczestników.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Efektywne negocjacje handlowe – trening umiejętności negocjacyjnych dla działu sprzedaży. Kompleksowy trening – przygotowanie się do negocjacji, określanie BATNA, rozpoznawanie interesów drugiej strony, panowanie nad emocjami w obliczu trudnych zagrywek drugiej strony, techniki negocjacyjne oraz obrona przed psychomanipulacjami.

Dzięki uczestnictwu w programie szkoleniowym Praktyczna Psychologia Sprzedaży zyskasz szansę na rozwinięcie umiejętności, dzięki którym możesz znacznie poprawić swoje wyniki sprzedażowe.

Głównym celem niniejszego warsztatu jest wzmocnienie orientacji proklienckiej w uczestnikach oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi Klienta – również w kontaktach z Klientami, przejawiającymi trudne zachowania.

Rozwiniesz swoje kompetencje z obszaru profesjonalnej obsługi ze szczególnym uwzględnieniem trudnych sytuacji w kontakcie z Klientem w interakcjach: twarzą w twarz, telefonicznych oraz e-mailowych.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Na co należy zwrócić uwagę przy organizowaniu oraz prowadzeniu spotkań online, aby zmaksymalizować ich atrakcyjność i efektywność?

Nasza oferta tematyczna w PDF

Pobierz katalog naszych usług w PDF

Szkolenia online

szkolenia online

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami

Zapisz się do Newslettera

aby uzyskać dostęp do promocji przygotowanych wyłącznie dla subskrybentów, informacji o naszych najnowszych ofertach oraz powiadomień o nowych artykułach na naszym blogu.

Zapisując się do Newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Opinie naszych Klientów

Chcesz zamówić szkolenie lub masz pytania w sprawie oferty?

Don`t copy text!