Efektywne spotkania - organizacja i prowadzenie

Organizacja i prowadzenie efektywnych spotkań

W ankietach pracowniczych, spotkania wskazywane są najczęściej jako główny zabójca produktywności. Niestety, fatalna opinia na temat spotkań nie wzięła się znikąd. Stanowi efekt powszechnie popełnianych błędów zarówno na etapie przygotowywania, jak i prowadzenia spotkań. Celem niniejszego szkolenia jest wzmocnienie kompetencji uczestników z zakresu organizowania i prowadzenia spotkań w firmie.

Cel szkolenia

 • rozwinięcie kluczowych umiejętności z zakresu przygotowywania i prowadzenia efektywnych spotkań.

Zdjęcia z warsztatów

Metody szkoleniowe

gry symulacyjne

trening wideo

zróżnicowane ćwiczenia

dyskusje moderowane

wykłady trenerskie

Korzyści z wdrożenia wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia:

 • skrócenie czasu spotkań przy jednoczesnym zwiększeniu ich efektywności;
 • wzrost koncentracji uczestników podczas spotkań, dzięki lepszemu zaplanowaniu ich przebiegu oraz atrakcyjniejszemu przeprowadzeniu;
 • zwiększenie aktywności uczestników podczas spotkań;
 • poprawa przygotowania do spotkań przez ich uczestników;
 • lepsze przestrzeganie ram czasowych spotkań;
 • umiejętność wyznaczania i realizowania kluczowych dla spotkań celów;
 • lepsza kontrola wdrażania i monitorowania postanowień, podjętych w toku spotkań;
 • posiadanie standardu spotkań, uwzględniającego specyfikę Twojej firmy oraz najlepsze praktyki w dziedzinie.

Wiedza i umiejętności rozwijane podczas szkolenia

 • najlepsze praktyki z zakresu organizowania i prowadzenia spotkań;
 • kluczowe role podczas udanego spotkania;
 • korzyści aktywnego uczestnictwa w spotkaniu;
 • korzyści starannego przygotowania się do spotkania.
 • przygotowywanie efektywnego spotkania (każdy uczestnik szkolenia wyjdzie
  z checklistą do planowania skutecznego spotkania);
 • wybieranie właściwych uczestników spotkania i zaproszenie ich do wzięcia udziału w spotkaniu w sposób, zwiększający ich motywację do dobrego przygotowania się i aktywnego uczestnictwa;
 • przygotowanie agendy spotkania w prawidłowy sposób;
 • sztuka moderowania spotkań w pasjonujący, a przy tym profesjonalny sposób;
 • zawieranie kontraktu z uczestnikami spotkania;
 • trudne sytuacje podczas spotkań: radzenie sobie ze spóźnialskimi uczestnikami oraz osobami, które zachowują się w sposób, utrudniający prowadzenie spotkania;
 • podsumowywanie spotkania i upewnianie się, że wszystkie ustalenia zostaną zrealizowane zgodnie z planem przez wyznaczone do tego osoby.

Program szkolenia

W ramach niniejszego modułu uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniu, stanowiącym punkt wyjścia do refleksji na temat popełnianych przez nich błędów w zakresie czynności organizacyjnych, niezbędnych do zrealizowania przed przeprowadzeniem udanego spotkania. Zaprezentowane zostaną dobre praktyki w tym zakresie oraz przekazane narzędzie – checklista w wersji papierowej oraz elektronicznej – do samodzielnego wydruku i wykorzystania przy okazji organizowania kolejnych spotkań w Twojej firmie.

Wybrane zagadnienia z modułu 1:

 • „Impreza Jubileuszowa” – gra symulacyjna,
 • omówienie gry symulacyjnej – dyskusja moderowana,
 • jak przygotować skuteczne spotkanie? – wykład trenerski,
 • narzędziownia do przygotowywania efektywnego spotkania – ćwiczenia indywidualne, praca w grupach, prezentacje uczestników, podsumowanie trenera,
 • planowanie efektywnych spotkań przez uczestników – planowanie wdrożenia.

W ramach niniejszego modułu skupimy się na problematyce prowadzenia skutecznych spotkań, a także podejmowania decyzji w trakcie spotkań, podsumowywania ustaleń, podejmowania działań po spotkaniu i monitorowania ich efektów. Uczestnicy wypracują antyporadniki i poradniki w tych obszarach, poznają porady eksperckie i opracują plan wdrożenia zmian w swojej firmie.

Wybrane zagadnienia z modułu 2:

 • efektywne prowadzenie spotkań w praktyce,
 • dobre praktyki w prowadzeniu spotkań – wykład trenerski,
 • podsumowywanie spotkań i monitorowanie realizacji podjętych ustaleń.

Podczas tej części szkolenia popracujemy nad zagadnieniem trudnych zachowań i sytuacji podczas spotkań, uczestnicy nauczą się podejmowania skutecznych działań w celu zminimalizowania ryzyka ich wystąpienia oraz przećwiczą techniki radzenia sobie z najbardziej typowymi z nich.

Wybrane zagadnienia z modułu 3:

 • profilaktyka trudnych sytuacji podczas spotkań,
 • korzyści aktywnego uczestnictwa w spotkaniach,
 • radzenie sobie z uczestnikami, którzy są spóźnieni lub nieprzygotowani.

Czas trwania i miejsce przeprowadzenia szkolenia

Szkolenie może zostać przeprowadzone w wariancie jednodniowym lub dwudniowym. Zajmujemy się kompleksową organizacją szkolenia w hotelach i ośrodkach szkoleniowych. Prowadzimy także szkolenia w obiektach wskazanych przez Zamawiającego (również w siedzibie firmy, jeśli znajduje się w niej sala szkoleniowa).

Rekomendowana liczba uczestników

Rekomendowana liczba uczestników 1 – 20 osób. W przypadku większych grup, może być konieczna modyfikacja programu lub wydłużenie czasu trwania szkolenia, aby zrealizować program w całości.

Szkoliliśmy m.in. następujących klientów

Oferta szkoleń stacjonarnych Instytutu Psychologii Biznesu

Uczestnicy poznają sposoby skutecznego budowania relacji z dostawcami o pozycji monopolistów, którzy dotychczas sprawiali kłopoty (m.in. poprzez niedotrzymywanie ustaleń odnośnie terminu realizacji zamówień, utrudniony kontakt), a także dowiedzą się jak budować relacje z nowymi dostawcami, by zminimalizować ryzyko występowania kłopotów z realizacją zamówień.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Podczas szkolenia Efektywne negocjacje zakupowe rozwiniesz swoje umiejętności m.in. w zakresie: skutecznego przygotowywanie się do negocjacji z dostawcami, technik negocjacyjnych i obrony przed psychomanipulacją, panowania nad emocjami w toku negocjacji.

Szkolenia indywidualne w Krakowie – zarządzanie zespołem, sprzedaż, negocjacje, kompetencje miękkie, wystąpienia publiczne, train the trainers.

Szukasz szkolenia z przywództwa sytuacyjnego? Dzięki naszemu autorskiemu programowi szkolenia z grami szkoleniowymi, ćwiczeniami i testami, nauczysz się stosować zasady przywództwa sytuacyjnego w swojej firmie.

Na co należy zwrócić uwagę przy organizowaniu oraz prowadzeniu spotkań online, aby zmaksymalizować ich atrakcyjność i efektywność?

Celem tego szkolenia jest wzmocnienie kompetencji uczestników z zakresu mentoringu jako strategii bycia wzorem do naśladowania dla innych i przekazywania wiedzy w firmie.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Jak identyfikować i rozwijać potencjał własny oraz swoich pracowników – szkolenie dla managerów. Instytut Gallupa, psychologia Junga, Role zespołowe Belbina

Jak skutecznie przygotować spotkanie, kogo na nie zaprosić oraz o co zadbać w jego trakcie, aby zwiększyć zaangażowanie uczestników oraz poprawić efektywność firmowych spotkań.

Zarządzanie zmianą – szkolenie, podczas którego zrozumiesz psychologiczne mechanizmy oporu przed zmianą, nauczysz się ją efektywnie komunikować i wdrażać.

Akademia managera – kompleksowe szkolenie kluczowych umiejętności managerskich.

Szukasz szkolenia z przywództwa sytuacyjnego? Dzięki naszemu autorskiemu programowi szkolenia z grami szkoleniowymi, ćwiczeniami i testami, nauczysz się stosować zasady przywództwa sytuacyjnego w swojej firmie.

Celem tego szkolenia jest wzmocnienie kompetencji uczestników z zakresu mentoringu jako strategii bycia wzorem do naśladowania dla innych i przekazywania wiedzy w firmie.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Jak identyfikować i rozwijać potencjał własny oraz swoich pracowników – szkolenie dla managerów. Instytut Gallupa, psychologia Junga, Role zespołowe Belbina

Business Communication – skuteczne pisanie maili w języku angielskim i polskim. Szkolenie dla zespołu obsługi Klienta, sprzedaży, kadry menedżerskiej.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Jak zwiększyć proaktywność i zaangażowanie w zespole? Szkolenie dla Twojego zespołu w formule online oraz stacjonarnej.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu „Efektywność osobista”, nauczysz się robić właściwe rzeczy w odpowiedniej kolejności. Zrozumiesz psychologiczne mechanizmy, odpowiadające za ludzką skłonność do zwlekania oraz dowiesz się, jak nad nimi zapanować. Poznasz szereg sprawdzonych metod zwiększania własnej efektywności. Nauczysz się skuteczniej współpracować z kolegami z innych działów. Dowiesz się również, jak pogodzić życie zawodowe z prywatnym.

Niniejsze szkolenie pozwoli Ci przejąć kontrolę nad stresem. Zredukujesz jego niszczący wpływ i uwolnisz ze stresu motywacyjną moc.

Dzięki uczestnictwu w niniejszym szkoleniu przekonasz się, że asertywne komunikowanie jest proste. Ponadto wzmocnisz swoje kompetencje w aspekcie zarządzania konfliktami.

Dzięki uczestnictwu w programie szkoleniowym „Efektywna komunikacja” zrozumiesz istotę błędów popełnianych przez Ciebie w ramach komunikacji wewnętrznej. Zwiększysz wydatnie swoje kompetencje z zakresu: skutecznego porozumiewania się z Klientami i współpracownikami (również z osobami, które cechuje styl komunikacyjny skrajnie różny od preferowanego przez Ciebie), praktycznej psychologii osobowości oraz etykiety w kontaktach mailowych, telefonicznych oraz bezpośrednich.

W bezpiecznej atmosferze sali szkoleniowej uczestnicy zyskają pełnię kompetencji, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w wystąpieniu przed gronem nawet najbardziej wymagających uczestników.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Efektywne negocjacje handlowe – trening umiejętności negocjacyjnych dla działu sprzedaży. Kompleksowy trening – przygotowanie się do negocjacji, określanie BATNA, rozpoznawanie interesów drugiej strony, panowanie nad emocjami w obliczu trudnych zagrywek drugiej strony, techniki negocjacyjne oraz obrona przed psychomanipulacjami.

Dzięki uczestnictwu w programie szkoleniowym Praktyczna Psychologia Sprzedaży zyskasz szansę na rozwinięcie umiejętności, dzięki którym możesz znacznie poprawić swoje wyniki sprzedażowe.

Głównym celem niniejszego warsztatu jest wzmocnienie orientacji proklienckiej w uczestnikach oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi Klienta – również w kontaktach z Klientami, przejawiającymi trudne zachowania.

Rozwiniesz swoje kompetencje z obszaru profesjonalnej obsługi ze szczególnym uwzględnieniem trudnych sytuacji w kontakcie z Klientem w interakcjach: twarzą w twarz, telefonicznych oraz e-mailowych.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Na co należy zwrócić uwagę przy organizowaniu oraz prowadzeniu spotkań online, aby zmaksymalizować ich atrakcyjność i efektywność?

Nasza oferta tematyczna w PDF

Pobierz katalog naszych usług w PDF

Szkolenia online

szkolenia online

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami

Zapisz się do Newslettera

aby uzyskać dostęp do promocji przygotowanych wyłącznie dla subskrybentów, informacji o naszych najnowszych ofertach oraz powiadomień o nowych artykułach na naszym blogu.

Zapisując się do Newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Opinie naszych Klientów

Chcesz zamówić szkolenie lub masz pytania w sprawie oferty?

Don`t copy text!