proaktywność - szkolenie

Jak zwiększyć proaktywność i zaangażowanie w zespole?

Celem tego szkolenia jest wzmocnienie umiejętności uczestników oraz uświadomienie im wagi bycia proaktywnym oraz graczem zespołowym. Osiągniemy ten cel poprzez trzy moduły szkoleniowe – „Inwazja obcych”, „Czas to pieniądz” i „Przeciwdziałanie prokrastynacji”.

Cel szkolenia

 • wzmocnienie proaktywnej postawy uczestników
 • zwiększenie skłonności do bycia graczem zespołowym

Metody szkoleniowe

gra symulacyjna

technika akwarium

zróżnicowane ćwiczenia

dyskusje moderowane

prezentacja

Korzyści z wdrożenia wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia:

•       zwiększenie proaktywności
•       aktywne poszukiwanie rozwiązań
•       dzielenie się wiedzą
•       proaktywność w sugerowaniu korzystnych modyfikacji przełożonemu
•       obrona swoich pomysłów na forum
•       poprawa współpracy w zespole i pomiędzy działami
•       świadomość jakie są zalety efektywnej współpracy w Twoim dziale i pomiędzy działami
•       świadomość jak kształtować środowisko pracy, aby zwiększyć własną proaktywność
•       umiejętność wyznaczania celów i adekwatne reagowanie na zadania o różnych priorytetach
•       stosowanie technik automotywacji
•       przeciwdziałanie prokrastynacji
•       pozbycie się złych nawyków

Program szkolenia

Krótka gra wprowadzająca do szkolenia z wykorzystaniem aplikacji online. Zadaniem szkolonej grupy jest ocalenie świata przed inwazją kosmitów. W tym celu muszą złamać ich szyfr. Kluczowym czynnikiem do osiągnięcia sukcesu jest wykazanie przez uczestników inicjatywy, odważne zgłaszanie pomysłów i uwspólnianie wiedzy w grupie. W ramach omówienia skoncentrujemy się na zagadnieniach – proaktywności oraz dzielenia się wiedzą. Uczestnicy zastanowią się, jak przełożyć doświadczenia z gry na współpracę w ramach firmy.

 • Wybrane zagadnienia z modułu 1:
  inwazja obcych – gra online w oparciu o aplikację udostępnioną uczestnikom,
 • refleksja uczestników,
 • proaktywność w pracy – planowanie wdrożenia.

Czas to pieniądz – dobitnie przekona się o tym każdy, kto zechce wykupić emisję 15 sekundowego spotu reklamowego w telewizji. W życiu codziennym jest podobnie. Jak słusznie stwierdził Goethe „zazwyczaj mamy dość czasu, jeśli potrafimy wykorzystać go właściwie”. Dzięki uczestnictwu w niniejszym module dowiesz się, jak najlepiej wykorzystywać własny czas dla dobra swojego działu i firmy.

Wybrane zagadnienia z modułu 2:

 • czas to pieniądz – gra symulacyjna, dotycząca maksymalizacji własnej proaktywności oraz konsekwencji dla działu oraz całej firmy. Uczestnicy muszą być aktywni, szukać rozwiązań, wykorzystać własny potencjał i kreatywność, aby osiągnąć sukce,
 • omówienie gry szkoleniowej,
 • zasada Pareto w praktyce,
 • studium przypadku,
 • technika 3X – technika analityczna oraz planowanie rozmowy z przełożonym na temat możliwości usprawnień, które warto wprowadzić, aby zwiększyć korzyści odnoszone przez firmę,
 • wdrożenie techniki przez uczestników – praca indywidualna.

Prokrastynacja, czyli patologiczna skłonność do zwlekania to problem trapiący przede wszystkim osoby ponadprzeciętnie inteligentne, właśnie takie jak Ty. Jeżeli przesiadujesz po godzinach nad pracą, zaniedbujesz swoje zdrowie oraz związki z najbliższymi, to najprawdopodobniej cierpisz z powodu prokrastynacji. Grozi Ci osiąganie słabych wyników w środowisku zawodowym i zaprzepaszczenie szansy na udane życie osobiste. Na szczęście psycholodzy odkryli i opisali typowe mechanizmy, odpowiadające za ludzką skłonność do zwlekania. Podczas tej sesji dowiesz się, jakie są główne przyczyny prokrastynacji. Poznasz również techniki, dzięki którym skutecznie stawisz jej czoła.

Wybrane zagadnienia z modułu 3:

 • konsekwencje prokrastynacji dla Twojego zespołu i firmy
 • pokonać „syndrom studenta” – czyli jak wygrać z prokrastynacją – warsztat
 • techniki eksperckie w praktyce (m.in. technika: sera szwajcarskiego, salami, Stephena Kinga, technika Pomodoro)
 • psychologia zwlekania – wykład trenerski
 • planowanie wdrożenia przez uczestników – praca indywidualna.

Czas trwania i miejsce przeprowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w wariancie jednodniowym (stacjonarnie) oraz dwudniowym (2×4 godziny w trybie online). Zajmujemy się kompleksową organizacją szkolenia w hotelach i ośrodkach szkoleniowych. Prowadzimy także szkolenia w obiektach wskazanych przez Zamawiającego (również w siedzibie firmy, jeśli znajduje się w niej sala szkoleniowa) oraz online za pośrednictwem platformy Zoom, MS Teams, BigBlueButton i podobnych.

Rekomendowana liczba uczestników

Rekomendowana liczba uczestników 8 – 20 osób. Jeżeli chcesz przeszkolić z tego tematu wyłącznie jedną lub kilka osób z firmy, zorganizujemy dla Ciebie szkolenie indywidualne z tego tematu.

Szkoliliśmy m.in. następujących klientów

Oferta szkoleń stacjonarnych Instytutu Psychologii Biznesu

Uczestnicy poznają sposoby skutecznego budowania relacji z dostawcami o pozycji monopolistów, którzy dotychczas sprawiali kłopoty (m.in. poprzez niedotrzymywanie ustaleń odnośnie terminu realizacji zamówień, utrudniony kontakt), a także dowiedzą się jak budować relacje z nowymi dostawcami, by zminimalizować ryzyko występowania kłopotów z realizacją zamówień.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Podczas szkolenia Efektywne negocjacje zakupowe rozwiniesz swoje umiejętności m.in. w zakresie: skutecznego przygotowywanie się do negocjacji z dostawcami, technik negocjacyjnych i obrony przed psychomanipulacją, panowania nad emocjami w toku negocjacji.

Szkolenia indywidualne w Krakowie – zarządzanie zespołem, sprzedaż, negocjacje, kompetencje miękkie, wystąpienia publiczne, train the trainers.

Szukasz szkolenia z przywództwa sytuacyjnego? Dzięki naszemu autorskiemu programowi szkolenia z grami szkoleniowymi, ćwiczeniami i testami, nauczysz się stosować zasady przywództwa sytuacyjnego w swojej firmie.

Na co należy zwrócić uwagę przy organizowaniu oraz prowadzeniu spotkań online, aby zmaksymalizować ich atrakcyjność i efektywność?

Celem tego szkolenia jest wzmocnienie kompetencji uczestników z zakresu mentoringu jako strategii bycia wzorem do naśladowania dla innych i przekazywania wiedzy w firmie.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Jak identyfikować i rozwijać potencjał własny oraz swoich pracowników – szkolenie dla managerów. Instytut Gallupa, psychologia Junga, Role zespołowe Belbina

Jak skutecznie przygotować spotkanie, kogo na nie zaprosić oraz o co zadbać w jego trakcie, aby zwiększyć zaangażowanie uczestników oraz poprawić efektywność firmowych spotkań.

Zarządzanie zmianą – szkolenie, podczas którego zrozumiesz psychologiczne mechanizmy oporu przed zmianą, nauczysz się ją efektywnie komunikować i wdrażać.

Akademia managera – kompleksowe szkolenie kluczowych umiejętności managerskich.

Szukasz szkolenia z przywództwa sytuacyjnego? Dzięki naszemu autorskiemu programowi szkolenia z grami szkoleniowymi, ćwiczeniami i testami, nauczysz się stosować zasady przywództwa sytuacyjnego w swojej firmie.

Celem tego szkolenia jest wzmocnienie kompetencji uczestników z zakresu mentoringu jako strategii bycia wzorem do naśladowania dla innych i przekazywania wiedzy w firmie.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Jak identyfikować i rozwijać potencjał własny oraz swoich pracowników – szkolenie dla managerów. Instytut Gallupa, psychologia Junga, Role zespołowe Belbina

Business Communication – skuteczne pisanie maili w języku angielskim i polskim. Szkolenie dla zespołu obsługi Klienta, sprzedaży, kadry menedżerskiej.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Jak zwiększyć proaktywność i zaangażowanie w zespole? Szkolenie dla Twojego zespołu w formule online oraz stacjonarnej.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu „Efektywność osobista”, nauczysz się robić właściwe rzeczy w odpowiedniej kolejności. Zrozumiesz psychologiczne mechanizmy, odpowiadające za ludzką skłonność do zwlekania oraz dowiesz się, jak nad nimi zapanować. Poznasz szereg sprawdzonych metod zwiększania własnej efektywności. Nauczysz się skuteczniej współpracować z kolegami z innych działów. Dowiesz się również, jak pogodzić życie zawodowe z prywatnym.

Niniejsze szkolenie pozwoli Ci przejąć kontrolę nad stresem. Zredukujesz jego niszczący wpływ i uwolnisz ze stresu motywacyjną moc.

Dzięki uczestnictwu w niniejszym szkoleniu przekonasz się, że asertywne komunikowanie jest proste. Ponadto wzmocnisz swoje kompetencje w aspekcie zarządzania konfliktami.

Dzięki uczestnictwu w programie szkoleniowym „Efektywna komunikacja” zrozumiesz istotę błędów popełnianych przez Ciebie w ramach komunikacji wewnętrznej. Zwiększysz wydatnie swoje kompetencje z zakresu: skutecznego porozumiewania się z Klientami i współpracownikami (również z osobami, które cechuje styl komunikacyjny skrajnie różny od preferowanego przez Ciebie), praktycznej psychologii osobowości oraz etykiety w kontaktach mailowych, telefonicznych oraz bezpośrednich.

W bezpiecznej atmosferze sali szkoleniowej uczestnicy zyskają pełnię kompetencji, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w wystąpieniu przed gronem nawet najbardziej wymagających uczestników.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Efektywne negocjacje handlowe – trening umiejętności negocjacyjnych dla działu sprzedaży. Kompleksowy trening – przygotowanie się do negocjacji, określanie BATNA, rozpoznawanie interesów drugiej strony, panowanie nad emocjami w obliczu trudnych zagrywek drugiej strony, techniki negocjacyjne oraz obrona przed psychomanipulacjami.

Dzięki uczestnictwu w programie szkoleniowym Praktyczna Psychologia Sprzedaży zyskasz szansę na rozwinięcie umiejętności, dzięki którym możesz znacznie poprawić swoje wyniki sprzedażowe.

Głównym celem niniejszego warsztatu jest wzmocnienie orientacji proklienckiej w uczestnikach oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi Klienta – również w kontaktach z Klientami, przejawiającymi trudne zachowania.

Rozwiniesz swoje kompetencje z obszaru profesjonalnej obsługi ze szczególnym uwzględnieniem trudnych sytuacji w kontakcie z Klientem w interakcjach: twarzą w twarz, telefonicznych oraz e-mailowych.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Na co należy zwrócić uwagę przy organizowaniu oraz prowadzeniu spotkań online, aby zmaksymalizować ich atrakcyjność i efektywność?

Nasza oferta tematyczna w PDF

Pobierz katalog naszych usług w PDF

Szkolenia online

szkolenia online

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami

Zapisz się do Newslettera

aby uzyskać dostęp do promocji przygotowanych wyłącznie dla subskrybentów, informacji o naszych najnowszych ofertach oraz powiadomień o nowych artykułach na naszym blogu.

Zapisując się do Newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Opinie naszych Klientów

Chcesz zamówić szkolenie lub masz pytania w sprawie oferty?

Don`t copy text!