Organizacja i prowadzenie spotkań online – warsztaty przez internet

organizacja i prowadzenie spotkań online

Organizacja i prowadzenie spotkań online – warsztaty przez internet

Począwszy od 11 marca 2020 roku, firmy oraz instytucje stanęły przed wyzwaniem błyskawicznego wdrożenia pracy zdalnej. Wiele wskazuje na to, że spotkania online pozostaną ważnym elementem współdziałania. Na co należy zwrócić uwagę przy ich organizowaniu oraz prowadzeniu, żeby zmaksymalizować ich atrakcyjność i efektywność?

Zrealizowaliśmy ponad tysiąc godzin szkoleń, warsztatów, wykładów oraz spotkań online przy wykorzystaniu wielu platform. Prowadziliśmy takie wydarzenia, na długo zanim stało się to koniecznością. Wiemy, co może pójść nie tak oraz jak temu zapobiec. Zapraszamy do udziału w prowadzonych przez nas warsztatach online. Podzielimy się z Tobą naszym doświadczeniem oraz najlepszymi praktykami.

Cel szkolenia

 • rozwinięcie kluczowych umiejętności z zakresu przygotowywania i prowadzenia efektywnych spotkań online przez ZOOM, MS Teams, Skype lub inną platformę wykorzystywaną w Twojej firmie

Metody szkoleniowe

gra szkoleniowa

zróżnicowane ćwiczenia

dyskusje moderowane

prezentacja

Korzyści z wdrożenia wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia:

 • umiejętność komfortowej obsługi oprogramowania do prowadzenia spotkań online wykorzystywanego w Twojej firmie;
 • umiejętność stosowania atrakcyjnych technik angażowania uczestników podczas spotkań online z uwzględnieniem dodatkowych bezpłatnych lub niedrogich aplikacji;
 • skrócenie czasu spotkań online przy jednoczesnym zwiększeniu ich efektywności;
 • wzrost koncentracji uczestników podczas spotkań online, dzięki lepszemu zaplanowaniu ich przebiegu oraz atrakcyjniejszemu przeprowadzeniu;
 • zwiększenie aktywności uczestników podczas spotkań online;
 • poprawa przygotowania do spotkań online przez ich uczestników;
 • lepsze przestrzeganie ram czasowych spotkań online;
 • umiejętność wyznaczania i realizowania kluczowych dla spotkań online celów;
 • lepsza kontrola wdrażania i monitorowania postanowień, podjętych w toku spotkań;
 • wypracowanie standardu spotkań, uwzględniającego specyfikę Twojej firmy oraz najlepsze praktyki w dziedzinie.

Wiedza i umiejętności rozwijane podczas szkolenia

 • komfortowa obsługa oprogramowania do prowadzenia spotkań online, używanego w Twojej firmie;
 • typowe problemy, które mogą wystąpić podczas spotkań online oraz jak im zapobiegać;
 • najlepsze praktyki z zakresu organizowania i prowadzenia spotkań;
 • kluczowe role podczas udanego spotkania online;
 • korzyści aktywnego uczestnictwa w spotkaniu online;
 • korzyści starannego przygotowania się do spotkania online.
 • przygotowywanie efektywnego spotkania online (każdy uczestnik szkolenia otrzymuje
  checklistę do planowania skutecznego spotkania);
 • wybieranie właściwych uczestników spotkania i zaproszenie ich do wzięcia udziału w spotkaniu w sposób, zwiększający ich motywację do dobrego przygotowania się i aktywnego uczestnictwa (każdy uczestnik szkolenia otrzyma szablon zaproszenia);
 • przygotowanie agendy spotkania online w prawidłowy sposób;
 • sztuka moderowania spotkań online w pasjonujący, a przy tym profesjonalny sposób;
 • atrakcyjne prowadzenie spotkania (lodołamacze online, praca w grupach, notatki grupowe, quizzy, ankiety z wynikami na żywo, itp.);
 • zawieranie kontraktu z uczestnikami spotkania online;
 • trudne sytuacje podczas spotkań online: problemy techniczne (pogłos, problemy z dołączeniem do spotkania, identyfikowanie i eliminowanie problemów z połączeniem), uczestnicy mówiący równocześnie, nieaktywni uczestnicy z wyłączonymi kamerami (czy oni są w ogóle z nami czy ich nie ma?), radzenie sobie ze spóźnialskimi oraz osobami, które zachowują się w sposób, utrudniający prowadzenie spotkania;
 • podsumowywanie spotkania i upewnianie się, że wszystkie ustalenia zostaną zrealizowane zgodnie z planem przez wyznaczone do tego osoby.

Program szkolenia

Uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniu prowadzonym w parach, które stanowić będzie punkt wyjścia do refleksji na temat popełnianych przez nich błędów w zakresie organizowania spotkań online. Poznają najlepsze praktyki w tym zakresie oraz otrzymają listę kontrolną do samodzielnego wydruku i wykorzystania przy okazji organizowania spotkań online.

Wybrane zagadnienia z modułu 1:

 • „Impreza Jubileuszowa” – gra szkoleniowa online,
 • omówienie gry szkoleniowej – dyskusja moderowana,
 • jak przygotować skuteczne spotkanie online? – prezentacja,
 • narzędziownia do przygotowywania efektywnego spotkania online – ćwiczenia indywidualne, praca w grupach, prezentacje uczestników, podsumowanie trenera,
 • przygotowanie efektywnych spotkań  online przez uczestników – zaplanowanie wdrożenia.

W ramach niniejszego modułu skupimy się na problematyce prowadzenia spotkań online w atrakcyjny i profesjonalny sposób, a także podejmowania decyzji w trakcie spotkań, podsumowywania ustaleń, podejmowania działań po spotkaniu i monitorowania ich efektów. Uczestnicy wypracują antyporadniki i poradniki w tych obszarach, poznają porady eksperckie i opracują plan wdrożenia zmian w swojej firmie.

Wybrane zagadnienia z modułu 2:

 • efektywne prowadzenie spotkań online w praktyce,
 • najlepsze praktyki w prowadzeniu spotkań online – prezentacja,
 • podsumowywanie spotkań i monitorowanie realizacji podjętych ustaleń.

Podczas tej części szkolenia popracujemy nad zagadnieniem trudnych zachowań i sytuacji podczas spotkań, uczestnicy nauczą się podejmowania skutecznych działań w celu zminimalizowania ryzyka ich wystąpienia oraz przećwiczą techniki radzenia sobie z najbardziej typowymi z nich.

Wybrane zagadnienia z modułu 3:

 • profilaktyka trudnych sytuacji podczas spotkań online (takich jak: problemy techniczne takie jak: problemy z połączeniem internetowym uczestników, eliminacja pogłosu, problemy z dołączeniem do spotkania; brak motywacji uczestników do aktywnego udziału, równoczesne mówienie)
 • korzyści aktywnego uczestnictwa w spotkaniach,
 • radzenie sobie z uczestnikami, którzy są spóźnieni lub nieprzygotowani.

Czas trwania i miejsce przeprowadzenia szkolenia

8h dydaktycznych (rekomendujemy przeprowadzenie szkolenia online w wariancie 2 x 4h). Zapewniamy dla naszych Klientów dostęp do platformy Zoom Pro na czas szkolenia.

Rekomendowana liczba uczestników

Rekomendowana liczba uczestników 2 – 16 osób. W przypadku większych grup, może być konieczna modyfikacja programu lub wydłużenie czasu trwania szkolenia, aby zrealizować program w całości.

Szkoliliśmy m.in. następujących klientów

Oferta szkoleń stacjonarnych Instytutu Psychologii Biznesu

Uczestnicy poznają sposoby skutecznego budowania relacji z dostawcami o pozycji monopolistów, którzy dotychczas sprawiali kłopoty (m.in. poprzez niedotrzymywanie ustaleń odnośnie terminu realizacji zamówień, utrudniony kontakt), a także dowiedzą się jak budować relacje z nowymi dostawcami, by zminimalizować ryzyko występowania kłopotów z realizacją zamówień.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Podczas szkolenia Efektywne negocjacje zakupowe rozwiniesz swoje umiejętności m.in. w zakresie: skutecznego przygotowywanie się do negocjacji z dostawcami, technik negocjacyjnych i obrony przed psychomanipulacją, panowania nad emocjami w toku negocjacji.

Szkolenia indywidualne w Krakowie – zarządzanie zespołem, sprzedaż, negocjacje, kompetencje miękkie, wystąpienia publiczne, train the trainers.

Szukasz szkolenia z przywództwa sytuacyjnego? Dzięki naszemu autorskiemu programowi szkolenia z grami szkoleniowymi, ćwiczeniami i testami, nauczysz się stosować zasady przywództwa sytuacyjnego w swojej firmie.

Na co należy zwrócić uwagę przy organizowaniu oraz prowadzeniu spotkań online, aby zmaksymalizować ich atrakcyjność i efektywność?

Celem tego szkolenia jest wzmocnienie kompetencji uczestników z zakresu mentoringu jako strategii bycia wzorem do naśladowania dla innych i przekazywania wiedzy w firmie.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Jak identyfikować i rozwijać potencjał własny oraz swoich pracowników – szkolenie dla managerów. Instytut Gallupa, psychologia Junga, Role zespołowe Belbina

Jak skutecznie przygotować spotkanie, kogo na nie zaprosić oraz o co zadbać w jego trakcie, aby zwiększyć zaangażowanie uczestników oraz poprawić efektywność firmowych spotkań.

Zarządzanie zmianą – szkolenie, podczas którego zrozumiesz psychologiczne mechanizmy oporu przed zmianą, nauczysz się ją efektywnie komunikować i wdrażać.

Akademia managera – kompleksowe szkolenie kluczowych umiejętności managerskich.

Szukasz szkolenia z przywództwa sytuacyjnego? Dzięki naszemu autorskiemu programowi szkolenia z grami szkoleniowymi, ćwiczeniami i testami, nauczysz się stosować zasady przywództwa sytuacyjnego w swojej firmie.

Celem tego szkolenia jest wzmocnienie kompetencji uczestników z zakresu mentoringu jako strategii bycia wzorem do naśladowania dla innych i przekazywania wiedzy w firmie.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Jak identyfikować i rozwijać potencjał własny oraz swoich pracowników – szkolenie dla managerów. Instytut Gallupa, psychologia Junga, Role zespołowe Belbina

Business Communication – skuteczne pisanie maili w języku angielskim i polskim. Szkolenie dla zespołu obsługi Klienta, sprzedaży, kadry menedżerskiej.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Jak zwiększyć proaktywność i zaangażowanie w zespole? Szkolenie dla Twojego zespołu w formule online oraz stacjonarnej.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu „Efektywność osobista”, nauczysz się robić właściwe rzeczy w odpowiedniej kolejności. Zrozumiesz psychologiczne mechanizmy, odpowiadające za ludzką skłonność do zwlekania oraz dowiesz się, jak nad nimi zapanować. Poznasz szereg sprawdzonych metod zwiększania własnej efektywności. Nauczysz się skuteczniej współpracować z kolegami z innych działów. Dowiesz się również, jak pogodzić życie zawodowe z prywatnym.

Niniejsze szkolenie pozwoli Ci przejąć kontrolę nad stresem. Zredukujesz jego niszczący wpływ i uwolnisz ze stresu motywacyjną moc.

Dzięki uczestnictwu w niniejszym szkoleniu przekonasz się, że asertywne komunikowanie jest proste. Ponadto wzmocnisz swoje kompetencje w aspekcie zarządzania konfliktami.

Dzięki uczestnictwu w programie szkoleniowym „Efektywna komunikacja” zrozumiesz istotę błędów popełnianych przez Ciebie w ramach komunikacji wewnętrznej. Zwiększysz wydatnie swoje kompetencje z zakresu: skutecznego porozumiewania się z Klientami i współpracownikami (również z osobami, które cechuje styl komunikacyjny skrajnie różny od preferowanego przez Ciebie), praktycznej psychologii osobowości oraz etykiety w kontaktach mailowych, telefonicznych oraz bezpośrednich.

W bezpiecznej atmosferze sali szkoleniowej uczestnicy zyskają pełnię kompetencji, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w wystąpieniu przed gronem nawet najbardziej wymagających uczestników.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Efektywne negocjacje handlowe – trening umiejętności negocjacyjnych dla działu sprzedaży. Kompleksowy trening – przygotowanie się do negocjacji, określanie BATNA, rozpoznawanie interesów drugiej strony, panowanie nad emocjami w obliczu trudnych zagrywek drugiej strony, techniki negocjacyjne oraz obrona przed psychomanipulacjami.

Dzięki uczestnictwu w programie szkoleniowym Praktyczna Psychologia Sprzedaży zyskasz szansę na rozwinięcie umiejętności, dzięki którym możesz znacznie poprawić swoje wyniki sprzedażowe.

Głównym celem niniejszego warsztatu jest wzmocnienie orientacji proklienckiej w uczestnikach oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi Klienta – również w kontaktach z Klientami, przejawiającymi trudne zachowania.

Rozwiniesz swoje kompetencje z obszaru profesjonalnej obsługi ze szczególnym uwzględnieniem trudnych sytuacji w kontakcie z Klientem w interakcjach: twarzą w twarz, telefonicznych oraz e-mailowych.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Na co należy zwrócić uwagę przy organizowaniu oraz prowadzeniu spotkań online, aby zmaksymalizować ich atrakcyjność i efektywność?

Nasza oferta tematyczna w PDF

Pobierz katalog naszych usług w PDF

Szkolenia online

szkolenia online

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami

Zapisz się do Newslettera

aby uzyskać dostęp do promocji przygotowanych wyłącznie dla subskrybentów, informacji o naszych najnowszych ofertach oraz powiadomień o nowych artykułach na naszym blogu.

Zapisując się do Newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Opinie naszych Klientów

Chcesz zamówić szkolenie lub masz pytania w sprawie oferty?

Don`t copy text!