sekrety komunikacji niewerbalnej szkolenie

Sekrety skutecznej komunikacji niewerbalnej

W biznesie posiadanie wysoko rozwiniętych umiejętności z zakresu mowy ciała jest niezwykle ważne. Pomaga to zarówno w zwiększeniu własnej skuteczności, ze względu na sprawianie wrażenia osoby pewnej siebie i wiarygodnej, jak i odczytywaniu nieczystych intencji drugiej strony.

Czy nam się to podoba, czy nie, wszyscy jesteśmy oceniani (zarówno na poziomie świadomym, jak i nieświadomym) na podstawie tego, jak siedzimy, stoimy, poruszamy się, rozmawiamy i zachowujemy się.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Program szkolenia oparty jest wyłącznie na zweryfikowanych eksperymentalnie faktach na temat mowy ciała, tym samym unikniesz ryzyka bazowania na informacjach i technikach błędnych i niesprawdzonych, które niestety dominują w programach dostępnych na rynku (takich jak niesławny „mit Mehrabiana”, zgodnie z którym zaledwie 7 proc. treści płynie ze słów, natomiast aż 93 proc. z komunikatów pozawerbalnych – w tym 38 proc. z tonu głosu, a 55 proc. z mowy ciała).

Cel szkolenia

 • wzmocnienie kompetencji w obszarze: skuteczna mowa ciała, rozpoznawanie kłamstwa i obrona przed manipulacją.

Metody szkoleniowe

gra szkoleniowa

analiza nagrań

zróżnicowane ćwiczenia

dyskusje moderowane

wywiad poznawczy

prezentacja

Korzyści z wdrożenia wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia:

 • umiejętność skutecznej komunikacji niewerbalnej w zróżnicowanych sytuacjach biznesowych;
 • umiejętność odczytywania i trafnego interpretowania sygnałów niewerbalnych;
 • umiejętność skutecznego weryfikowania prawdomówności rozmówcy przy wykorzystaniu technik odczytywania mikroekspresji mimicznych oraz psychologicznej techniki wywiadu poznawczego;
 • zwiększenie własnej skuteczności poprzez unikanie negatywnej postawy, mimiki
  i gestykulacji w kontaktach z Klientem oraz przejawianie komunikatów niewerbalnych, świadczących o pewności siebie i wiarygodności;
 • zwiększenie pewności siebie w przypadku konieczności wystąpień przed kamerą (np. wywiady telewizyjne).

Wiedza i umiejętności rozwijane podczas szkolenia

 • stosowana psychologia kłamstwa,
 • mowa ciała,
 • proksemika,
 • emisja głosu,
 • wywiad poznawczy i epizodyczny w praktyce biznesowej (negocjacje, rekrutacja),
 • wywieranie wpływu w kontaktach z klientem poprzez odpowiednią mimikę, intonację, gesty i postawę ciała,
 • rozpoznawanie i przeciwdziałanie manipulacji,
 • asertywność,
 • panowanie nad stresem i emocjami.

Program szkolenia

Od pewnego czasu Twoje miasto boryka się z coraz większymi problemami. Niegdyś pełny inicjatywy i skuteczny prezydent, zupełnie stracił werwę. Nadchodzą wybory, najwyższy czas, żeby mu „podziękować”. W ramach rozgrywki zyskacie okazję do zaprezentowania własnej kandydatury. Najpierw każda z dzielnic wyłoni kandydata spośród swoich przedstawicieli, następnie – wybrani kandydaci powalczą o fotel prezydenta na forum całego miasta.  Zyskacie możliwość zaprezentowania własnej osoby oraz zaobserwowania wystąpień innych. Stanowić to będzie pole do licznych obserwacji i refleksji na temat niekorzystnej i skutecznej mowy ciała oraz rozpoznawania kłamstwa.

Wybrane zagadnienia z modułu 1:

 • gra symulacyjna,
 • refleksja nad grą symulacyjną,
 • psychologiczne aspekty mowy ciała.

W ramach niniejszego modułu poznasz tajniki skutecznej komunikacji niewerbalnej. Wiedzę z zakresu odczytywania sygnałów, płynących z mikroekspresji mimicznych, gestów, relacji przestrzennych pomiędzy rozmówcami, intonacji przećwiczysz w ramach analizy nagrań wideo oraz odgrywania ról, uwzględniających specyfikę Twoich spotkań.

Wybrane zagadnienia z modułu 2:

 • sekret skutecznej komunikacji niewerbalnej w praktyce,
 • trening wideo,
 • odgrywanie ról.

Podczas niniejszego modułu skoncentrujemy się na rozpoznawaniu nieczystych intencji rozmówców. Dlaczego ludzie kłamią? Dlaczego kłamstwa wychodzą na jaw i jak szybko je rozpoznać dzięki zastosowaniu techniki wywiadu poznawczego.

Wybrane zagadnienia z modułu 3:

 • psychologia kłamstwa w teorii,
 • psychologia kłamstwa w praktyce – analiza nagrań wideo rozmówców, którzy kłamią,
 • wywiad poznawczy w praktyce, czyli jak poprzez umiejętne prowadzenie rozmowy rozpoznać, kiedy rozmówca nie mówi prawdy – ćwiczenie w parach.

Czas trwania i miejsce przeprowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w wariancie jednodniowym i dwudniowym (kompleksowy trening w zakresie sekretów skutecznej komunikacji niewerbalnej) oraz jednodniowym (ABC mowy ciała). Zajmujemy się kompleksową organizacją szkolenia w hotelach i ośrodkach szkoleniowych. Prowadzimy także szkolenia w obiektach wskazanych przez Zamawiającego (również w siedzibie firmy, jeśli znajduje się w niej sala szkoleniowa) oraz online za pośrednictwem platformy Zoom, MS Teams, BigBlueButton i podobnych.

Rekomendowana liczba uczestników

Rekomendowana liczba uczestników 9 – 20 osób. W przypadku większych lub mniejszych grup, może być konieczna modyfikacja programu. Jeżeli chcesz przeszkolić z tego tematu wyłącznie jedną lub kilka osób z firmy, zorganizujemy dla Ciebie szkolenie indywidualne z tego tematu.

Szkoliliśmy m.in. następujących klientów

Oferta szkoleń stacjonarnych Instytutu Psychologii Biznesu

Uczestnicy poznają sposoby skutecznego budowania relacji z dostawcami o pozycji monopolistów, którzy dotychczas sprawiali kłopoty (m.in. poprzez niedotrzymywanie ustaleń odnośnie terminu realizacji zamówień, utrudniony kontakt), a także dowiedzą się jak budować relacje z nowymi dostawcami, by zminimalizować ryzyko występowania kłopotów z realizacją zamówień.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Podczas szkolenia Efektywne negocjacje zakupowe rozwiniesz swoje umiejętności m.in. w zakresie: skutecznego przygotowywanie się do negocjacji z dostawcami, technik negocjacyjnych i obrony przed psychomanipulacją, panowania nad emocjami w toku negocjacji.

Szkolenia indywidualne w Krakowie – zarządzanie zespołem, sprzedaż, negocjacje, kompetencje miękkie, wystąpienia publiczne, train the trainers.

Szukasz szkolenia z przywództwa sytuacyjnego? Dzięki naszemu autorskiemu programowi szkolenia z grami szkoleniowymi, ćwiczeniami i testami, nauczysz się stosować zasady przywództwa sytuacyjnego w swojej firmie.

Na co należy zwrócić uwagę przy organizowaniu oraz prowadzeniu spotkań online, aby zmaksymalizować ich atrakcyjność i efektywność?

Celem tego szkolenia jest wzmocnienie kompetencji uczestników z zakresu mentoringu jako strategii bycia wzorem do naśladowania dla innych i przekazywania wiedzy w firmie.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Jak identyfikować i rozwijać potencjał własny oraz swoich pracowników – szkolenie dla managerów. Instytut Gallupa, psychologia Junga, Role zespołowe Belbina

Jak skutecznie przygotować spotkanie, kogo na nie zaprosić oraz o co zadbać w jego trakcie, aby zwiększyć zaangażowanie uczestników oraz poprawić efektywność firmowych spotkań.

Zarządzanie zmianą – szkolenie, podczas którego zrozumiesz psychologiczne mechanizmy oporu przed zmianą, nauczysz się ją efektywnie komunikować i wdrażać.

Akademia managera – kompleksowe szkolenie kluczowych umiejętności managerskich.

Szukasz szkolenia z przywództwa sytuacyjnego? Dzięki naszemu autorskiemu programowi szkolenia z grami szkoleniowymi, ćwiczeniami i testami, nauczysz się stosować zasady przywództwa sytuacyjnego w swojej firmie.

Celem tego szkolenia jest wzmocnienie kompetencji uczestników z zakresu mentoringu jako strategii bycia wzorem do naśladowania dla innych i przekazywania wiedzy w firmie.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Jak identyfikować i rozwijać potencjał własny oraz swoich pracowników – szkolenie dla managerów. Instytut Gallupa, psychologia Junga, Role zespołowe Belbina

Business Communication – skuteczne pisanie maili w języku angielskim i polskim. Szkolenie dla zespołu obsługi Klienta, sprzedaży, kadry menedżerskiej.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Jak zwiększyć proaktywność i zaangażowanie w zespole? Szkolenie dla Twojego zespołu w formule online oraz stacjonarnej.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu „Efektywność osobista”, nauczysz się robić właściwe rzeczy w odpowiedniej kolejności. Zrozumiesz psychologiczne mechanizmy, odpowiadające za ludzką skłonność do zwlekania oraz dowiesz się, jak nad nimi zapanować. Poznasz szereg sprawdzonych metod zwiększania własnej efektywności. Nauczysz się skuteczniej współpracować z kolegami z innych działów. Dowiesz się również, jak pogodzić życie zawodowe z prywatnym.

Niniejsze szkolenie pozwoli Ci przejąć kontrolę nad stresem. Zredukujesz jego niszczący wpływ i uwolnisz ze stresu motywacyjną moc.

Dzięki uczestnictwu w niniejszym szkoleniu przekonasz się, że asertywne komunikowanie jest proste. Ponadto wzmocnisz swoje kompetencje w aspekcie zarządzania konfliktami.

Dzięki uczestnictwu w programie szkoleniowym „Efektywna komunikacja” zrozumiesz istotę błędów popełnianych przez Ciebie w ramach komunikacji wewnętrznej. Zwiększysz wydatnie swoje kompetencje z zakresu: skutecznego porozumiewania się z Klientami i współpracownikami (również z osobami, które cechuje styl komunikacyjny skrajnie różny od preferowanego przez Ciebie), praktycznej psychologii osobowości oraz etykiety w kontaktach mailowych, telefonicznych oraz bezpośrednich.

W bezpiecznej atmosferze sali szkoleniowej uczestnicy zyskają pełnię kompetencji, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w wystąpieniu przed gronem nawet najbardziej wymagających uczestników.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Efektywne negocjacje handlowe – trening umiejętności negocjacyjnych dla działu sprzedaży. Kompleksowy trening – przygotowanie się do negocjacji, określanie BATNA, rozpoznawanie interesów drugiej strony, panowanie nad emocjami w obliczu trudnych zagrywek drugiej strony, techniki negocjacyjne oraz obrona przed psychomanipulacjami.

Dzięki uczestnictwu w programie szkoleniowym Praktyczna Psychologia Sprzedaży zyskasz szansę na rozwinięcie umiejętności, dzięki którym możesz znacznie poprawić swoje wyniki sprzedażowe.

Głównym celem niniejszego warsztatu jest wzmocnienie orientacji proklienckiej w uczestnikach oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi Klienta – również w kontaktach z Klientami, przejawiającymi trudne zachowania.

Rozwiniesz swoje kompetencje z obszaru profesjonalnej obsługi ze szczególnym uwzględnieniem trudnych sytuacji w kontakcie z Klientem w interakcjach: twarzą w twarz, telefonicznych oraz e-mailowych.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Na co należy zwrócić uwagę przy organizowaniu oraz prowadzeniu spotkań online, aby zmaksymalizować ich atrakcyjność i efektywność?

Nasza oferta tematyczna w PDF

Pobierz katalog naszych usług w PDF

Szkolenia online

szkolenia online

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami

Zapisz się do Newslettera

aby uzyskać dostęp do promocji przygotowanych wyłącznie dla subskrybentów, informacji o naszych najnowszych ofertach oraz powiadomień o nowych artykułach na naszym blogu.

Zapisując się do Newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Opinie naszych Klientów

Chcesz zamówić szkolenie lub masz pytania w sprawie oferty?

Don`t copy text!