sztuka efektywności zarządzanie sobą w czasie i efektywna organizacja pracy szkolenie

Sztuka efektywności – zarządzanie sobą w czasie

Dzięki uczestnictwu w niniejszym szkoleniu, dowiesz się, jak robić właściwe rzeczy w odpowiedniej kolejności. Zrozumiesz psychologiczne mechanizmy, odpowiadające za ludzką skłonność do zwlekania oraz dowiesz się, jak nad nimi zapanować. Poznasz szereg sprawdzonych metod zwiększania własnej efektywności. Nauczysz się skuteczniej współpracować z kolegami z innych działów. Dowiesz się również, jak pogodzić życie zawodowe z prywatnym. Dotychczas Ci to nie wychodziło? Nie miej o to do siebie pretensji. Przecież nikt nie rodzi się ze zdolnością doskonałej organizacji czasu pracy. Na szczęście zarządzania sobą w czasie można łatwo się nauczyć. Dzięki szkoleniu znacząco wzrosną Twoje kompetencje w tym zakresie, co może przełożyć się na zwiększenie efektywności osobistej i uwolnienie pokładów wolnego czasu.

Cele szkolenia

 • zwiększenie kompetencji uczestników z zakresu zarządzania sobą w czasie i efektywnej organizacji pracy;
 • zwiększenie kompetencji uczestników z zakresu skutecznej współpracy pomiędzy różnymi działami firmy;
 • rozwinięcie przez uczestników kompetencji balansowania priorytetów dla kluczowych obszarów życia, co przełoży się na zwiększenie efektywności pracy oraz wzrost poczucia osobistego szczęścia;
 • zmotywowanie uczestników do zmiany nieprzystosowawczych nawyków.

Metody szkoleniowe

gry szkoleniowe

twórcze rozwiązywanie problemów

zróżnicowane ćwiczenia

dyskusje moderowane

prezentacje

Korzyści z wdrożenia wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia:

 • wzrost efektywności pracy;
 • poprawa współpracy wewnątrz zespołu i pomiędzy zespołami;
 • wzrost satysfakcji uczestnika.

Wiedza i umiejętności rozwijane podczas szkolenia

 • jakie korzyści płyną z efektywnego zarządzania sobą w czasie i dobrej organizacji pracy;
 • jakie korzyści płyną ze skutecznej współpracy w obrębie swojego działu oraz pomiędzy działami;
 • jak kształtować środowisko pracy, aby zwiększyć własną wydajność;
 • jak harmonijne zarządzanie swoim życiem przekłada się na wzrost poczucia szczęścia oraz zwiększenie wydajności w pracy.
 • poprawa efektywności współpracy wewnątrz działu i pomiędzy działami;
 • skuteczne organizowanie pracy w warunkach dużej współzależności działów firmy;
 • wytyczanie celów oraz adekwatne reagowanie w obliczu zadań o różnych priorytetach;
 • harmonizowanie priorytetów w kluczowych obszarach życia: pracy, związków
  z najbliższymi, rozwoju osobistego;
 • stosowanie narzędzi do zarządzania sobą w czasie: macierzy Eisenhowera, zasady Pareto, metody ABCDE;
 • stosowanie technik automotywacyjnych;
 • zwalczanie skłonności do prokrastynacji (patologicznego zwlekania);
 • skuteczne organizowanie pracy własnej oraz pracy swojego zespołu;
 • zmiana dotychczasowych, szkodliwych nawyków.

Program szkolenia

W ramach niniejszego modułu uczestnicy wezmą udział w dynamicznej grze szkoleniowej. Wcielą się w role pracowników redakcji poczytnego magazynu, który właśnie obchodzi 10. rocznicę swego istnienia. Redaktor naczelny postanowił w centrum uwagi umieścić osoby, które na co dzień piszą o znanych gwiazdach, ciekawych wydarzeniach czy wyjątkowych miejscach. W jubileuszowym wydaniu magazynu, dziennikarze będą pisać o… sobie. Sielankę tego prostego z pozoru zadania naruszy wielość oczekiwań, presja czasu oraz domagający się uwagi współpracownicy. Przesycone interakcjami środowisko pracy będzie wymagało od graczy łączenia kreatywności ze sprawnym zarządzaniem różnorodnymi zadaniami. Dodatkowo będzie okazją do wykazania się osobistą odpowiedzialnością za powierzone obowiązki. Efektywność uczestników, a w konsekwencji kształt jubileuszowego wydania, zależeć będzie od tego, jak poradzą sobie z redakcyjnym chaosem.

Wybrane zagadnienia z modułu 1:

 • gra szkoleniowa,
 • omówienie gry,
 • kluczowe techniki zarządzania sobą w czasie,
 • indywidualne planowanie wdrożenia zmian.

Prokrastynacja czyli patologiczna skłonność do zwlekania to problem trapiący przede wszystkim osoby ponadprzeciętnie inteligentne, właśnie takie jak Ty. Jeżeli przesiadujesz po godzinach nad pracą, zaniedbujesz swoje zdrowie oraz związki z najbliższymi, to najprawdopodobniej cierpisz z powodu prokrastynacji. Grozi Ci osiąganie słabych wyników w środowisku zawodowym i zaprzepaszczenie szansy na udane życie osobiste. Na szczęście psycholodzy odkryli i opisali typowe mechanizmy, odpowiadające za ludzką skłonność do zwlekania. Podczas tej sesji dowiesz się, jakie są główne przyczyny prokrastynacji. Poznasz również techniki, dzięki którym skutecznie stawisz jej czoła.

Wybrane zagadnienia z modułu 2:

 • pokonać „syndrom studenta” – czyli jak wygrać z prokrastynacją – warsztat;
 • techniki eksperckie w praktyce (m.in. technika: sera szwajcarskiego, salami, Stephena Kinga, technika Pomodoro);
 • psychologia zwlekania – wykład trenerski;
 • planowanie wdrożenia przez uczestników – praca indywidualna.

Zdaniem Jamesa Allena „sukces jest procesem skupiania rozproszonych myśli w jeden potężny nurt”. Dobrze powiedziane. Sęk w tym, że w dzisiejszych czasach bardzo trudno skupić się na jednej czynności, ponieważ przeszkadza nam w tym armia czasopożeraczy. W ramach niniejszego modułu zidentyfikujesz nękające Cię czasopożeracze oraz wypracujesz optymalną strategię zaradczą. Poznasz również sprawdzone techniki walki z nimi rekomendowane przez światowej klasy ekspertów w dziedzinie zwiększania własnej efektywności.

Wybrane zagadnienia z modułu 3:

 • twórcza rozgrzewka;
 • czasopożeracze – typologia i profilaktyka;
 • pozytywne i negatywne nawyki związane z wykorzystaniem czasu;
 • bilans strat – określanie czasu, przeciekającego nam codziennie przez palce;
 • asertywność;
 • eliminowanie czasopożeraczy – techniki eksperckie w praktyce;
 • aplikacje mobilne i komputerowe pomagające przeciwdziałać czasopożeraczom;
 • śmierć czasopożeraczom – ćwiczenie.

Czas to pieniądz – dobitnie przekona się o tym każdy, kto zechce wykupić emisję 15 sekundowego spotu reklamowego w telewizji. W życiu codziennym jest podobnie. Jak słusznie stwierdził Goethe „zazwyczaj mamy dość czasu, jeśli potrafimy wykorzystać go właściwie”. Dzięki uczestnictwu w niniejszym module dowiesz się, jak najlepiej wykorzystywać własny czas.

Wybrane zagadnienia z modułu 4:

 • czas to pieniądz – gra symulacyjna, dotycząca maksymalizacji efektywności pracy,
 • omówienie gry szkoleniowej,
 • zasada Pareto w praktyce,
 • studium przypadku,
 • technika 3X;
 • wdrożenie techniki przez uczestników – praca indywidualna.

W ramach niniejszego modułu, uczestnicy wcielą się w kierowników różnych działów fabryki zegarków. Gra odnosi się zarówno do optymalnego dysponowania dostępnym czasem i ustalania priorytetów w pracy własnej, jak i planowania pracy wzajemnie zależnych działów w firmie. W tej grze nie wystarczy dobrze zarządzać pracą własnego działu. Wygraną zapewni uczestnikom jedynie sprawnie działająca organizacja jako całość. To gra, która pozwala zobrazować, jaki wpływ na wyniki uzyskiwane przez jednostki i organizacje biznesowe wywiera dysponowanie czasem, priorytetyzacja celów i zadań oraz zarządzanie ograniczonymi zasobami.

Wybrane zagadnienia z modułu 5:

 • gra symulacyjna,
 • refleksja uczestników nad grą symulacyjną – praca w grupach, dyskusja moderowana,
 • efektywna organizacja pracy i skuteczna współpraca pomiędzy działami,
 • planowanie wdrożenia wniosków do codziennej pracy – praca indywidualna.

George Horace Lorimer stwierdził, że „dobrze jest mieć pieniądze oraz rzeczy, które można za pieniądze nabyć, ale dobrze jest też upewnić się, że nie tracimy tego, czego kupić nie sposób”. Wypalenie zawodowe staje się coraz bardziej powszechne, a efektem ubocznym pracoholizmu jest osamotnienie. Warto zauważyć, że niespełnienie w życiu osobistym wpływa negatywnie na wyniki osiągane w pracy.  W ramach niniejszego modułu poznasz technikę planistyczną, ułatwiającą ustalenie priorytetów we wszystkich obszarach życia, które są kluczowe dla osiągnięcia przez Ciebie poczucia szczęścia.

Wybrane zagadnienia z modułu 6:

 • zen planowania – ćwiczenie
 • wykład trenerski
 • karta zbalansowanego planowania – narzędzie

Czas trwania i miejsce przeprowadzenia szkolenia

Szkolenie może zostać przeprowadzone w wariancie trzydniowym („zaawansowany trening efektywności osobistej” – realizacja wszystkich modułów z powyższego programu), dwudniowym („trening efektywności osobistej” – realizacja czterech modułów z powyższego programu) jednodniowym („pigułka wiedzy i umiejętności” – realizacja dwóch modułów z powyższego programu). Zajmujemy się kompleksową organizacją szkolenia w hotelach i ośrodkach szkoleniowych. Prowadzimy także szkolenia w obiektach wskazanych przez Zamawiającego (również w siedzibie firmy, jeśli znajduje się w niej sala szkoleniowa).

Rekomendowana liczba uczestników

Rekomendowana liczba uczestników 5 – 20 osób. W przypadku mniejszych lub większych grup, może być konieczna modyfikacja programu.

Szkoliliśmy m.in. następujących klientów

Oferta szkoleń stacjonarnych Instytutu Psychologii Biznesu

Uczestnicy poznają sposoby skutecznego budowania relacji z dostawcami o pozycji monopolistów, którzy dotychczas sprawiali kłopoty (m.in. poprzez niedotrzymywanie ustaleń odnośnie terminu realizacji zamówień, utrudniony kontakt), a także dowiedzą się jak budować relacje z nowymi dostawcami, by zminimalizować ryzyko występowania kłopotów z realizacją zamówień.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Podczas szkolenia Efektywne negocjacje zakupowe rozwiniesz swoje umiejętności m.in. w zakresie: skutecznego przygotowywanie się do negocjacji z dostawcami, technik negocjacyjnych i obrony przed psychomanipulacją, panowania nad emocjami w toku negocjacji.

Szkolenia indywidualne w Krakowie – zarządzanie zespołem, sprzedaż, negocjacje, kompetencje miękkie, wystąpienia publiczne, train the trainers.

Szukasz szkolenia z przywództwa sytuacyjnego? Dzięki naszemu autorskiemu programowi szkolenia z grami szkoleniowymi, ćwiczeniami i testami, nauczysz się stosować zasady przywództwa sytuacyjnego w swojej firmie.

Na co należy zwrócić uwagę przy organizowaniu oraz prowadzeniu spotkań online, aby zmaksymalizować ich atrakcyjność i efektywność?

Celem tego szkolenia jest wzmocnienie kompetencji uczestników z zakresu mentoringu jako strategii bycia wzorem do naśladowania dla innych i przekazywania wiedzy w firmie.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Jak identyfikować i rozwijać potencjał własny oraz swoich pracowników – szkolenie dla managerów. Instytut Gallupa, psychologia Junga, Role zespołowe Belbina

Jak skutecznie przygotować spotkanie, kogo na nie zaprosić oraz o co zadbać w jego trakcie, aby zwiększyć zaangażowanie uczestników oraz poprawić efektywność firmowych spotkań.

Zarządzanie zmianą – szkolenie, podczas którego zrozumiesz psychologiczne mechanizmy oporu przed zmianą, nauczysz się ją efektywnie komunikować i wdrażać.

Akademia managera – kompleksowe szkolenie kluczowych umiejętności managerskich.

Szukasz szkolenia z przywództwa sytuacyjnego? Dzięki naszemu autorskiemu programowi szkolenia z grami szkoleniowymi, ćwiczeniami i testami, nauczysz się stosować zasady przywództwa sytuacyjnego w swojej firmie.

Celem tego szkolenia jest wzmocnienie kompetencji uczestników z zakresu mentoringu jako strategii bycia wzorem do naśladowania dla innych i przekazywania wiedzy w firmie.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Jak identyfikować i rozwijać potencjał własny oraz swoich pracowników – szkolenie dla managerów. Instytut Gallupa, psychologia Junga, Role zespołowe Belbina

Business Communication – skuteczne pisanie maili w języku angielskim i polskim. Szkolenie dla zespołu obsługi Klienta, sprzedaży, kadry menedżerskiej.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Jak zwiększyć proaktywność i zaangażowanie w zespole? Szkolenie dla Twojego zespołu w formule online oraz stacjonarnej.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu „Efektywność osobista”, nauczysz się robić właściwe rzeczy w odpowiedniej kolejności. Zrozumiesz psychologiczne mechanizmy, odpowiadające za ludzką skłonność do zwlekania oraz dowiesz się, jak nad nimi zapanować. Poznasz szereg sprawdzonych metod zwiększania własnej efektywności. Nauczysz się skuteczniej współpracować z kolegami z innych działów. Dowiesz się również, jak pogodzić życie zawodowe z prywatnym.

Niniejsze szkolenie pozwoli Ci przejąć kontrolę nad stresem. Zredukujesz jego niszczący wpływ i uwolnisz ze stresu motywacyjną moc.

Dzięki uczestnictwu w niniejszym szkoleniu przekonasz się, że asertywne komunikowanie jest proste. Ponadto wzmocnisz swoje kompetencje w aspekcie zarządzania konfliktami.

Dzięki uczestnictwu w programie szkoleniowym „Efektywna komunikacja” zrozumiesz istotę błędów popełnianych przez Ciebie w ramach komunikacji wewnętrznej. Zwiększysz wydatnie swoje kompetencje z zakresu: skutecznego porozumiewania się z Klientami i współpracownikami (również z osobami, które cechuje styl komunikacyjny skrajnie różny od preferowanego przez Ciebie), praktycznej psychologii osobowości oraz etykiety w kontaktach mailowych, telefonicznych oraz bezpośrednich.

W bezpiecznej atmosferze sali szkoleniowej uczestnicy zyskają pełnię kompetencji, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w wystąpieniu przed gronem nawet najbardziej wymagających uczestników.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Efektywne negocjacje handlowe – trening umiejętności negocjacyjnych dla działu sprzedaży. Kompleksowy trening – przygotowanie się do negocjacji, określanie BATNA, rozpoznawanie interesów drugiej strony, panowanie nad emocjami w obliczu trudnych zagrywek drugiej strony, techniki negocjacyjne oraz obrona przed psychomanipulacjami.

Dzięki uczestnictwu w programie szkoleniowym Praktyczna Psychologia Sprzedaży zyskasz szansę na rozwinięcie umiejętności, dzięki którym możesz znacznie poprawić swoje wyniki sprzedażowe.

Głównym celem niniejszego warsztatu jest wzmocnienie orientacji proklienckiej w uczestnikach oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi Klienta – również w kontaktach z Klientami, przejawiającymi trudne zachowania.

Rozwiniesz swoje kompetencje z obszaru profesjonalnej obsługi ze szczególnym uwzględnieniem trudnych sytuacji w kontakcie z Klientem w interakcjach: twarzą w twarz, telefonicznych oraz e-mailowych.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Na co należy zwrócić uwagę przy organizowaniu oraz prowadzeniu spotkań online, aby zmaksymalizować ich atrakcyjność i efektywność?

Nasza oferta tematyczna w PDF

Pobierz katalog naszych usług w PDF

Szkolenia online

szkolenia online

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami

Zapisz się do Newslettera

aby uzyskać dostęp do promocji przygotowanych wyłącznie dla subskrybentów, informacji o naszych najnowszych ofertach oraz powiadomień o nowych artykułach na naszym blogu.

Zapisując się do Newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Opinie naszych Klientów

Chcesz zamówić szkolenie lub masz pytania w sprawie oferty?

Don`t copy text!