Szkolenie sztuka wykorzystywania potencjału

Sztuka identyfikowania i rozwijania potencjału szkolenie

Niniejsze szkolenie dedykowane jest menedżerom, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie identyfikacji oraz rozwijania potencjału własnego oraz swoich współpracowników. Uczestnicy nauczą się ponadto określać preferowane role w zespole oraz identyfikować różne style komunikacyjne, a także dopasowywać swoje zachowanie, aby zoptymalizować korzyści z interakcji dla każdej ze stron.

Cel szkolenia

 • rozwinięcie kompetencji uczestników z zakresie identyfikowania i rozwijania potencjału własnego oraz współpracowników
 • identyfikowanie ról zespołowych
 • poznanie 4 stylów komunikacyjnych w oparciu o psychologię Junga i wykorzystanie tej wiedzy w codziennej pracy

Metody szkoleniowe

gry symulacyjne

kwestionariusze psychologiczne

zróżnicowane ćwiczenia

dyskusje moderowane

wykłady trenerskie

Korzyści z wdrożenia wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia:

 • lepsza identyfikacja potencjału pracowników;
 • umiejętność trafnego określania ścieżek rozwoju;
 • poprawa efektywności zespołu;
 • wzrost dumy menedżerów z wykonywanej pracy;
 • wzrost satysfakcji pracowników.

Wiedza i umiejętności rozwijane podczas szkolenia

 • dlaczego jedne zespoły osiągają sukces a inne nie;
 • role zespołowe wg Mereditha Belbina;
 • przepis na efektywny zespół;
 • ruch na rzecz wykorzystywania potencjału;
 • podejście do rozwijania potencjału według Instytutu Gallupa;
 • rola skutecznej komunikacji w funkcjonowaniu zespołu;
 • rola współpracy wszystkich zespołów w osiąganiu celów organizacji;
 • poznanie 4 stylów komunikowania się z innymi ludźmi i podejmowania decyzji oraz doświadczenie ich wpływu na współpracę w zespole,
 • poznanie mocnych stron i słabości każdego ze stylów komunikacyjnych,
 • poznanie własnego stylu komunikowania się z innymi.
 • określenie swojej preferowanej roli w zespole oraz identyfikowanie ról preferowanych przez swoich współpracowników;
 • poprawa efektywności zespołu;
 • zwiększenie wzajemnego zaufania;
 • określenie metod skuteczniejszej komunikacji z innymi;
 • identyfikowanie i rozwijanie potencjału własnego oraz swoich współpracowników;
 • zadawanie pytań coachingowych.

Program szkolenia

W ramach niniejszego modułu, uczestnicy zapoznają się z koncepcją ról zespołowych Mereditha Belbina. Określą swoje preferowane role w zespole oraz nauczą się identyfikować role preferowane przez innych członków zespołu. Dowiedzą się, dlaczego jedne zespoły osiągają sukces, a inne nie.

 • Zespół zadaniowy w praktyce – ćwiczenie
 • refleksja Uczestników
 • teoria ról grupowych dr. Mereditha Belbina w praktyce
 • analiza potencjału poszczególnych członków zespołu
 • predyspozycje poszczególnych członków zespołu, a rzeczywiste miejsce w zespole
 • przepis na efektywny zespół w oparciu o predyspozycje pracowników.

W ramach wykładu trenerskiego zaprezentowane zostanie podejście charakterystyczne dla ruchu na rzecz wykorzystywania potencjału. Uczestnicy zapoznają się z wynikami badań Instytutu Gallupa, poznają inspirującą biografię, a także dobre praktyki z firm takich jak Toyota, Intel, Best Buy, które doskonale ilustrują siłę nowego podejścia do rozwoju pracowników. Na koniec otrzymają przepis na efektywny zespół według Marcusa Buckinghama – autora bestsellera „Po pierwsze złam wszelkie zasady: Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej”.

Wybrane zagadnienia z modułu 2:

 • strategia wykorzystywania potencjału,
 • planowanie wdrożenia.

Uczestnicy wcielają się w pracowników wytwórni filmowej, których zadaniem jest opracowanie pomysłu na konkursowy film. Proste z pozoru zadanie okazuje się być wyzwaniem, gdy przyjdzie im współpracować z przedstawicielami innych działów o różnych stylach komunikowania się i osobowości.

Uczestnicy w toku rozgrywki odkrywają różnice w stylach budowania relacji i komunikowania się z innymi, a także doświadczają wpływu tych różnic na współpracę w zespole. Trafiają do jednego z czterech zespołów, których charakterystyka symbolizowana jest kolorystyką (czerwony, żółty, niebieski, zielony). Gra nawiązuje do typologii osobowości Carla Gustava Junga.

Wybrane zagadnienia z modułu 2:

 • gra symulacyjna,
 • refleksja uczestników,
 • instrukcja skutecznego porozumiewania się z osobami o różnych stylach komunikowania się.

Podczas tego modułu weźmiesz udział w grze szkoleniowej, która pozwoli ci wcielić się
w coachów i ich klientów. Jako coach przygotujesz i zadasz najlepsze pytania, adekwatne do aktualnej sytuacji problemowej klienta. Twoi Klienci ocenią każde pytanie. Uczestnicy będą aktywnie trenować umiejętność zadawania pytań coachingowych.

Wybrane zagadnienia z modułu 4:

 • gra symulacyjna,
 • refleksja uczestników,
 • planowanie wdrożenia nowych umiejętności prowadzenia rozmów coachingowych z pracownikami.

Czas trwania i miejsce przeprowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w wariancie dwudniowym (kompleksowy trening identyfikowania i rozwijania potencjału) oraz jednodniowym (pigułka wiedzy i umiejętności). Zajmujemy się kompleksową organizacją szkolenia w hotelach i ośrodkach szkoleniowych. Prowadzimy także szkolenia w obiektach wskazanych przez Zamawiającego (również w siedzibie firmy, jeśli znajduje się w niej sala szkoleniowa) oraz online za pośrednictwem platformy Zoom, MS Teams, BigBlueButton i podobnych.

Rekomendowana liczba uczestników

Rekomendowana liczba uczestników 8 – 20 osób. Jeżeli chcesz przeszkolić z tego tematu wyłącznie jedną lub kilka osób z firmy, zorganizujemy dla Ciebie szkolenie indywidualne z tego tematu.

Szkoliliśmy m.in. następujących klientów

Oferta szkoleń stacjonarnych Instytutu Psychologii Biznesu

Uczestnicy poznają sposoby skutecznego budowania relacji z dostawcami o pozycji monopolistów, którzy dotychczas sprawiali kłopoty (m.in. poprzez niedotrzymywanie ustaleń odnośnie terminu realizacji zamówień, utrudniony kontakt), a także dowiedzą się jak budować relacje z nowymi dostawcami, by zminimalizować ryzyko występowania kłopotów z realizacją zamówień.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Podczas szkolenia Efektywne negocjacje zakupowe rozwiniesz swoje umiejętności m.in. w zakresie: skutecznego przygotowywanie się do negocjacji z dostawcami, technik negocjacyjnych i obrony przed psychomanipulacją, panowania nad emocjami w toku negocjacji.

Szkolenia indywidualne w Krakowie – zarządzanie zespołem, sprzedaż, negocjacje, kompetencje miękkie, wystąpienia publiczne, train the trainers.

Szukasz szkolenia z przywództwa sytuacyjnego? Dzięki naszemu autorskiemu programowi szkolenia z grami szkoleniowymi, ćwiczeniami i testami, nauczysz się stosować zasady przywództwa sytuacyjnego w swojej firmie.

Na co należy zwrócić uwagę przy organizowaniu oraz prowadzeniu spotkań online, aby zmaksymalizować ich atrakcyjność i efektywność?

Celem tego szkolenia jest wzmocnienie kompetencji uczestników z zakresu mentoringu jako strategii bycia wzorem do naśladowania dla innych i przekazywania wiedzy w firmie.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Jak identyfikować i rozwijać potencjał własny oraz swoich pracowników – szkolenie dla managerów. Instytut Gallupa, psychologia Junga, Role zespołowe Belbina

Jak skutecznie przygotować spotkanie, kogo na nie zaprosić oraz o co zadbać w jego trakcie, aby zwiększyć zaangażowanie uczestników oraz poprawić efektywność firmowych spotkań.

Zarządzanie zmianą – szkolenie, podczas którego zrozumiesz psychologiczne mechanizmy oporu przed zmianą, nauczysz się ją efektywnie komunikować i wdrażać.

Akademia managera – kompleksowe szkolenie kluczowych umiejętności managerskich.

Szukasz szkolenia z przywództwa sytuacyjnego? Dzięki naszemu autorskiemu programowi szkolenia z grami szkoleniowymi, ćwiczeniami i testami, nauczysz się stosować zasady przywództwa sytuacyjnego w swojej firmie.

Celem tego szkolenia jest wzmocnienie kompetencji uczestników z zakresu mentoringu jako strategii bycia wzorem do naśladowania dla innych i przekazywania wiedzy w firmie.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Jak identyfikować i rozwijać potencjał własny oraz swoich pracowników – szkolenie dla managerów. Instytut Gallupa, psychologia Junga, Role zespołowe Belbina

Business Communication – skuteczne pisanie maili w języku angielskim i polskim. Szkolenie dla zespołu obsługi Klienta, sprzedaży, kadry menedżerskiej.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Jak zwiększyć proaktywność i zaangażowanie w zespole? Szkolenie dla Twojego zespołu w formule online oraz stacjonarnej.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu „Efektywność osobista”, nauczysz się robić właściwe rzeczy w odpowiedniej kolejności. Zrozumiesz psychologiczne mechanizmy, odpowiadające za ludzką skłonność do zwlekania oraz dowiesz się, jak nad nimi zapanować. Poznasz szereg sprawdzonych metod zwiększania własnej efektywności. Nauczysz się skuteczniej współpracować z kolegami z innych działów. Dowiesz się również, jak pogodzić życie zawodowe z prywatnym.

Niniejsze szkolenie pozwoli Ci przejąć kontrolę nad stresem. Zredukujesz jego niszczący wpływ i uwolnisz ze stresu motywacyjną moc.

Dzięki uczestnictwu w niniejszym szkoleniu przekonasz się, że asertywne komunikowanie jest proste. Ponadto wzmocnisz swoje kompetencje w aspekcie zarządzania konfliktami.

Dzięki uczestnictwu w programie szkoleniowym „Efektywna komunikacja” zrozumiesz istotę błędów popełnianych przez Ciebie w ramach komunikacji wewnętrznej. Zwiększysz wydatnie swoje kompetencje z zakresu: skutecznego porozumiewania się z Klientami i współpracownikami (również z osobami, które cechuje styl komunikacyjny skrajnie różny od preferowanego przez Ciebie), praktycznej psychologii osobowości oraz etykiety w kontaktach mailowych, telefonicznych oraz bezpośrednich.

W bezpiecznej atmosferze sali szkoleniowej uczestnicy zyskają pełnię kompetencji, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w wystąpieniu przed gronem nawet najbardziej wymagających uczestników.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Efektywne negocjacje handlowe – trening umiejętności negocjacyjnych dla działu sprzedaży. Kompleksowy trening – przygotowanie się do negocjacji, określanie BATNA, rozpoznawanie interesów drugiej strony, panowanie nad emocjami w obliczu trudnych zagrywek drugiej strony, techniki negocjacyjne oraz obrona przed psychomanipulacjami.

Dzięki uczestnictwu w programie szkoleniowym Praktyczna Psychologia Sprzedaży zyskasz szansę na rozwinięcie umiejętności, dzięki którym możesz znacznie poprawić swoje wyniki sprzedażowe.

Głównym celem niniejszego warsztatu jest wzmocnienie orientacji proklienckiej w uczestnikach oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi Klienta – również w kontaktach z Klientami, przejawiającymi trudne zachowania.

Rozwiniesz swoje kompetencje z obszaru profesjonalnej obsługi ze szczególnym uwzględnieniem trudnych sytuacji w kontakcie z Klientem w interakcjach: twarzą w twarz, telefonicznych oraz e-mailowych.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Na co należy zwrócić uwagę przy organizowaniu oraz prowadzeniu spotkań online, aby zmaksymalizować ich atrakcyjność i efektywność?

Nasza oferta tematyczna w PDF

Pobierz katalog naszych usług w PDF

Szkolenia online

szkolenia online

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami

Zapisz się do Newslettera

aby uzyskać dostęp do promocji przygotowanych wyłącznie dla subskrybentów, informacji o naszych najnowszych ofertach oraz powiadomień o nowych artykułach na naszym blogu.

Zapisując się do Newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Opinie naszych Klientów

Chcesz zamówić szkolenie lub masz pytania w sprawie oferty?

Don`t copy text!