Sztuka prezentowania i tworzenia slajdów w Microsoft® PowerPoint™

Zdjęcie przedstawia osobę prezentującą przed niewielką grupą

Sztuka prezentowania i tworzenia slajdów w Microsoft® PowerPoint™

W rankingu Book of Lists z 1977 roku zatytułowanym „14 największych ludzkich lęków” strach przed wystąpieniami publicznymi został wymieniony przez 41 proc. ankietowanych, zajmując tym samym czołową pozycję w rankingu (grupa respondentów liczyła 3000 osób). W tym samym rankingu lęk przed śmiercią zajął dopiero 6 miejsce (o śmierci wspomniał zaledwie co 5 ankietowany). Wynika
z tego, że lęk przed wystąpieniami publicznymi już pod koniec XX wieku bardziej zajmował ludzi od lęku przed śmiercią. W XXI wieku wyżej wspomniany lęk zyskał jeszcze na sile. Wszak niezależnie od piastowanego stanowiska i specyfiki firmy, coraz częściej zmuszeni jesteśmy do prowadzenia prezentacji nie tylko przed współpracownikami z firmy, również przed nieznanym audytorium.

Dzięki uczestnictwu w niniejszym szkoleniu, rozwiniesz szereg kompetencji, dzięki którym pokonasz lęk przed wystąpieniami nawet przed liczną i wymagającą publicznością. Niniejszy autorski program szkoleniowy stanowi spójny system, prowadzący uczestnika przez metody wywierana dobrego wrażenia na uczestnikach prezentacji, techniki zyskiwania uwagi słuchaczy na wstępie prezentacji, skuteczne przygotowanie się do prezentacji, projektowanie porywających slajdów Microsoft® PowerPoint™,  stosowanie pozytywnej mowy ciała oraz atrakcyjnej intonacji, unikanie typowych błędów, techniki interakcji z audytorium, sposoby radzenia sobie z trudnymi: sytuacjami i uczestnikami, liczne doświadczenia wystąpień przed kamerą, połączone z sesją informacji zwrotnej.

W bezpiecznej atmosferze sali szkoleniowej uczestnicy zyskają pełnię kompetencji, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w wystąpieniu przed gronem nawet najbardziej wymagających uczestników.

Cel szkolenia

 • poszerzenie kompetencji uczestników z zakresu sztuki prezentowania i tworzenia slajdów w Microsoft® PowerPoint™.

Metody szkoleniowe

gra symulacyjna

trening wideo

zróżnicowane ćwiczenia

dyskusje moderowane

wykłady trenerskie

Korzyści z wdrożenia wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia:

 • polepszenie efektywności i atrakcyjności własnych prezentacji;
 • rozwinięcie umiejętności komponowania slajdów Microsoft® PowerPoint™ z uwzględnieniem najnowszych trendów;
 • obniżenie stresu uczestnika, związanego z prezentowaniem.

Wiedza i umiejętności rozwijane podczas szkolenia

 • jakie czynniki przekładają się na wywarcie dobrego pierwszego wrażenia na uczestnikach prezentacji;
 • jak wykorzystać zasady dress code’u w celu wywarcia dobrego wrażenia na uczestnikach prezentacji;
 • o co należy zadbać przed swoim występem i w jego trakcie, żeby porwać liczne audytorium;
 • jak zjawisko samospełniającej się przepowiedni może zaważyć na losie prezentacji;
 • jak przyciągnąć i utrzymać uwagę słuchaczy;
 • jak w optymalny sposób konstruować slajdy Microsoft® PowerPoint™;
 • na czym polega przepis na mistrzowską prezentację;
 • skąd czerpać i jak wykorzystać inspirujące historie w celu ubarwienia swojej prezentacji;
 • jakie typowe błędy w komunikacji niewerbalnej popełniają prezenterzy, jakie gesty zjednują audytorium, a które z nich odbierane są negatywnie;
 • jakie kroki należy podjąć przed swoją prezentacją, żeby zminimalizować ryzyko trudnych sytuacji w jej trakcie;
 • na czym polegają sprawdzone sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczestników prezentacji;
 • jakie są Twoje mocne strony i obszary do rozwoju w zakresie wystąpień publicznych;
 • identyfikowanie elementów własnego wizerunku, które w sposób korzystny lub niekorzystny przekładają się na wrażenie, jakie wywierasz na publiczności;
 • przeprowadzenie badania potrzeb uczestników oraz wyznaczanie celu prezentacji dopasowanego do potrzeb audytorium;
 • tworzenie profesjonalnych prezentacji;
 • korzystanie z tzw. „trybu prezentera” w oprogramowaniu Microsoft®PowerPoint;
 • przygotowanie mistrzowskiej prezentacji – planowanie wstępu, rozwinięcia
  i zakończenia;
 • prowadzenie skutecznych wystąpień publicznych;
 • unikanie niekorzystnych gestów oraz stosowanie pozytywnej mowy ciała podczas prezentacji przed licznym audytorium;
 • wykorzystanie sztuki prawidłowego ruchu scenicznego;
 • sztuka atrakcyjnej modulacji głosu;
 • radzenie sobie w obliczu typowych trudnych zachowań uczestników;
 • sztuka odpowiadania na tzw. trudne pytania;
 • udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej;
 • przyjmowanie informacji zwrotnej;
 • lepsze panowanie nad stresem związanym z wystąpieniami publicznymi.

Program szkolenia

W ramach niniejszego modułu uczestnicy rozwiną swoje kompetencje z zakresu psychologicznych aspektów przygotowywania się do prezentacji i prowadzenia skutecznych prezentacji.

 • gra szkoleniowa – uczestnicy wcielają się w role polityków. Mieszkańcy ich okręgów wyborczych borykają się z licznymi problemami.  Mogą zaprezentować swoją kandydaturę, najpierw w wąskim gronie, a następnie na forum. Własne wystąpienie oraz obserwowanie innych uczestników, dostarczają wartościowych wniosków.
 • refleksja nad grą szkoleniową odwołuje się do wielu różnych aspektów autoprezentacji i wystąpień publicznych – warstwy merytorycznej przekazu, komunikacji niewerbalnej, przygotowania, struktury wystąpienia, umiejętności argumentowania i przekonywania innych, czy też pożądanych zachowań mówcy.
 • badanie potrzeb słuchaczy;
 • przygotowanie się do prezentacji;
 • profilaktyka i terapia lęku przed prezentacjami;
 • profilaktyka trudnych sytuacji;
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w toku prezentacji (odpowiadanie na tzw. trudne pytania, reagowanie na kłopotliwe zachowania uczestników, stawianie czoła problemom technicznym);
 • zarządzanie stresem w kontekście prezentacji.
 • psychologia pierwszego wrażenia;
 • sztuka modulacji głosu;
 • sztuka ruchu scenicznego;
 • mowa ciała w praktyce.

W ramach niniejszego modułu, uczestnicy poszerzą swoje umiejętności z obszaru psychologicznych aspektów funkcjonowania uwagi i pamięci, niezbędnych do opracowywania skutecznych slajdów Microsoft® PowerPoint™. Nauczą się projektować slajdy, z uwzględnieniem najnowszych trendów oraz wiedzy psychologicznej na temat przetwarzania informacji i pamięci.

 • magia prezentacji z Microsoft® PowerPointem™ – jak odejść od nudnego slajdowiska i porwać uwagę słuchaczy;
 • “Widok prezentera” – użyteczne narzędzie PowerPointa™ w praktyce;
 • Analiza prezentacji PowerPoint™ uczestników z sesją informacji zwrotnej.

Podczas niniejszego modułu skupimy się na treningu prezentacji uczestników. Każdy z nich otrzyma pisemy feedback z uwzględnieniem mocnych stron wystąpienia oraz elementów, które należy poprawić.

 • trening wideo – prezentacje wszystkich uczestników przed kamerą + analiza i feedback.

Czas trwania i miejsce przeprowadzenia szkolenia

Szkolenie może zostać przeprowadzone w wariancie dwudniowym – realizacja wszystkich modułów z powyższego programu, jednodniowym („pigułka wiedzy i umiejętności” – realizacja dwóch modułów z powyższego programu). Zajmujemy się kompleksową organizacją szkolenia w hotelach i ośrodkach szkoleniowych. Prowadzimy także szkolenia w obiektach wskazanych przez Zamawiającego (również w siedzibie firmy, jeśli znajduje się w niej sala szkoleniowa).

Rekomendowana liczba uczestników

Rekomendowana liczba uczestników 9 – 16 osób. W przypadku mniejszych lub większych grup, może być konieczna modyfikacja programu.

Szkoliliśmy m.in. następujących klientów

Oferta szkoleń stacjonarnych Instytutu Psychologii Biznesu

Uczestnicy poznają sposoby skutecznego budowania relacji z dostawcami o pozycji monopolistów, którzy dotychczas sprawiali kłopoty (m.in. poprzez niedotrzymywanie ustaleń odnośnie terminu realizacji zamówień, utrudniony kontakt), a także dowiedzą się jak budować relacje z nowymi dostawcami, by zminimalizować ryzyko występowania kłopotów z realizacją zamówień.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Podczas szkolenia Efektywne negocjacje zakupowe rozwiniesz swoje umiejętności m.in. w zakresie: skutecznego przygotowywanie się do negocjacji z dostawcami, technik negocjacyjnych i obrony przed psychomanipulacją, panowania nad emocjami w toku negocjacji.

Szkolenia indywidualne w Krakowie – zarządzanie zespołem, sprzedaż, negocjacje, kompetencje miękkie, wystąpienia publiczne, train the trainers.

Szukasz szkolenia z przywództwa sytuacyjnego? Dzięki naszemu autorskiemu programowi szkolenia z grami szkoleniowymi, ćwiczeniami i testami, nauczysz się stosować zasady przywództwa sytuacyjnego w swojej firmie.

Na co należy zwrócić uwagę przy organizowaniu oraz prowadzeniu spotkań online, aby zmaksymalizować ich atrakcyjność i efektywność?

Celem tego szkolenia jest wzmocnienie kompetencji uczestników z zakresu mentoringu jako strategii bycia wzorem do naśladowania dla innych i przekazywania wiedzy w firmie.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Jak identyfikować i rozwijać potencjał własny oraz swoich pracowników – szkolenie dla managerów. Instytut Gallupa, psychologia Junga, Role zespołowe Belbina

Jak skutecznie przygotować spotkanie, kogo na nie zaprosić oraz o co zadbać w jego trakcie, aby zwiększyć zaangażowanie uczestników oraz poprawić efektywność firmowych spotkań.

Zarządzanie zmianą – szkolenie, podczas którego zrozumiesz psychologiczne mechanizmy oporu przed zmianą, nauczysz się ją efektywnie komunikować i wdrażać.

Akademia managera – kompleksowe szkolenie kluczowych umiejętności managerskich.

Szukasz szkolenia z przywództwa sytuacyjnego? Dzięki naszemu autorskiemu programowi szkolenia z grami szkoleniowymi, ćwiczeniami i testami, nauczysz się stosować zasady przywództwa sytuacyjnego w swojej firmie.

Celem tego szkolenia jest wzmocnienie kompetencji uczestników z zakresu mentoringu jako strategii bycia wzorem do naśladowania dla innych i przekazywania wiedzy w firmie.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Jak identyfikować i rozwijać potencjał własny oraz swoich pracowników – szkolenie dla managerów. Instytut Gallupa, psychologia Junga, Role zespołowe Belbina

Business Communication – skuteczne pisanie maili w języku angielskim i polskim. Szkolenie dla zespołu obsługi Klienta, sprzedaży, kadry menedżerskiej.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Jak zwiększyć proaktywność i zaangażowanie w zespole? Szkolenie dla Twojego zespołu w formule online oraz stacjonarnej.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu „Efektywność osobista”, nauczysz się robić właściwe rzeczy w odpowiedniej kolejności. Zrozumiesz psychologiczne mechanizmy, odpowiadające za ludzką skłonność do zwlekania oraz dowiesz się, jak nad nimi zapanować. Poznasz szereg sprawdzonych metod zwiększania własnej efektywności. Nauczysz się skuteczniej współpracować z kolegami z innych działów. Dowiesz się również, jak pogodzić życie zawodowe z prywatnym.

Niniejsze szkolenie pozwoli Ci przejąć kontrolę nad stresem. Zredukujesz jego niszczący wpływ i uwolnisz ze stresu motywacyjną moc.

Dzięki uczestnictwu w niniejszym szkoleniu przekonasz się, że asertywne komunikowanie jest proste. Ponadto wzmocnisz swoje kompetencje w aspekcie zarządzania konfliktami.

Dzięki uczestnictwu w programie szkoleniowym „Efektywna komunikacja” zrozumiesz istotę błędów popełnianych przez Ciebie w ramach komunikacji wewnętrznej. Zwiększysz wydatnie swoje kompetencje z zakresu: skutecznego porozumiewania się z Klientami i współpracownikami (również z osobami, które cechuje styl komunikacyjny skrajnie różny od preferowanego przez Ciebie), praktycznej psychologii osobowości oraz etykiety w kontaktach mailowych, telefonicznych oraz bezpośrednich.

W bezpiecznej atmosferze sali szkoleniowej uczestnicy zyskają pełnię kompetencji, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w wystąpieniu przed gronem nawet najbardziej wymagających uczestników.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Efektywne negocjacje handlowe – trening umiejętności negocjacyjnych dla działu sprzedaży. Kompleksowy trening – przygotowanie się do negocjacji, określanie BATNA, rozpoznawanie interesów drugiej strony, panowanie nad emocjami w obliczu trudnych zagrywek drugiej strony, techniki negocjacyjne oraz obrona przed psychomanipulacjami.

Dzięki uczestnictwu w programie szkoleniowym Praktyczna Psychologia Sprzedaży zyskasz szansę na rozwinięcie umiejętności, dzięki którym możesz znacznie poprawić swoje wyniki sprzedażowe.

Głównym celem niniejszego warsztatu jest wzmocnienie orientacji proklienckiej w uczestnikach oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi Klienta – również w kontaktach z Klientami, przejawiającymi trudne zachowania.

Rozwiniesz swoje kompetencje z obszaru profesjonalnej obsługi ze szczególnym uwzględnieniem trudnych sytuacji w kontakcie z Klientem w interakcjach: twarzą w twarz, telefonicznych oraz e-mailowych.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Na co należy zwrócić uwagę przy organizowaniu oraz prowadzeniu spotkań online, aby zmaksymalizować ich atrakcyjność i efektywność?

Nasza oferta tematyczna w PDF

Pobierz katalog naszych usług w PDF

Szkolenia online

szkolenia online

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami

Zapisz się do Newslettera

aby uzyskać dostęp do promocji przygotowanych wyłącznie dla subskrybentów, informacji o naszych najnowszych ofertach oraz powiadomień o nowych artykułach na naszym blogu.

Zapisując się do Newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Opinie naszych Klientów

Chcesz zamówić szkolenie lub masz pytania w sprawie oferty?

Don`t copy text!