Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Zestresowany pracownik

Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Odporność na stres jest dzisiaj kompetencją niezbędną do efektywnego funkcjonowania. Nawet jeśli nie możesz zmienić środowiska, w którym wykonujesz swoje służbowe obowiązki, to nad poziomem odczuwanego przez siebie stresu możesz zyskać całkowitą kontrolę poprzez umiejętne zarządzanie nim.

Jeśli działasz pod ciągłą presją czasu, czujesz się przytłoczony natłokiem obowiązków, wciąż wzrastających wymagań i masz wrażenie, że stres Cię blokuje, odbierając radość z pracy i życia osobistego, to najwyższy czas zmienić perspektywę. Niniejsze szkolenie pozwoli Ci przejąć kontrolę nad stresem. Zredukujesz jego niszczący wpływ i uwolnisz ze stresu motywacyjną moc.

Szkolenie prowadzi psycholog, certyfikowany trener biznesu, autor artykułów publikowanych na łamach: Polityki, Wprost, Coachingu i Charakterów.

Cele szkolenia

 • zwiększenie kompetencji uczestników z zakresu zarządzania stresem oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu;
 • rozwinięcie przez uczestników umiejętności balansowania priorytetów z kluczowych obszarów życia, co przełoży się na: zwiększenie efektywności pracy, spadek poziomu negatywnego stresu oraz wzrost poczucia osobistego szczęścia;
 • zwiększenie kompetencji uczestników z zakresu radzenia sobie z negatywnymi objawami stresu poprzez skuteczne stosowanie technik relaksacyjnych;
 • zmotywowanie uczestników do zmiany nieprzystosowawczych nawyków.

Metody szkoleniowe

testy psychologiczne

techniki relaksacyjne

zróżnicowane ćwiczenia

dyskusje moderowane

prezentacje

Korzyści z wdrożenia wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia:

 • zwiększenie dobrostanu,
 • poprawa zdrowia,
 • poprawa efektywności w pracy.

Wiedza i umiejętności rozwijane podczas szkolenia

 • psychologia stresu;
 • psychologia pozytywna;
 • profilaktyka sytuacji stresowych;
 • skuteczne komunikowanie się z osobami o różnych typach osobowości;
 • zarządzania emocjami;
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu;
 • optymalne kształtowanie otoczenia pracy w celu zwiększenia własnej wydajności.
 • skuteczne radzenie sobie ze stresem;
 • redukowanie negatywnych objawów stresu dzięki wykorzystaniu praktycznych technik relaksacyjnych (medytacja, wizualizacja, gimnastyka antystresowa);
 • wytyczanie celów oraz adekwatne reagowanie w obliczu zadań o różnych priorytetach;
 • harmonizowanie priorytetów w kluczowych obszarach życia: pracy, związków z najbliższymi, rozwoju osobistego;
 • stosowanie narzędzi do zarządzania sobą w czasie: macierz Eisenhowera, zasada Pareto, metoda ABCDE;
 • stosowanie technik automotywacyjnych;
 • zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy i zredukowanie psychicznego obciążenia wykonywanymi w pracy zadaniami;
 • dokonanie autodiagnostyki wypalenia zawodowego i podjęcie czynności zaradczych;
 • skuteczne komunikowanie się i panowanie nad emocjami w trudnych sytuacjach.

Program szkolenia

Podczas tej części szkolenia dowiesz się, w jaki sposób można skuteczniej reagować w zapalnych sytuacjach. Nauczysz się lepszej kontroli nad swoimi emocjami.

Wybrane zagadnienia z modułu 1:

 • morderczy przypadek – ćwiczenie,
 • refleksja uczestników nad ćwiczeniem,
 • sztuka panowania nad emocjami w trudnych sytuacjach,
 • asertywne techniki,
 • asertywne stawianie granic,
 • sposoby na trudne zachowania rozmówców,
 • trening wideo.

George Horace Lorimer stwierdził, że „dobrze jest mieć pieniądze oraz rzeczy, które można za pieniądze nabyć, ale dobrze jest też upewnić się, że nie tracimy tego, czego kupić nie sposób”. Wypalenie zawodowe staje się coraz bardziej powszechne, a efektem ubocznym pracoholizmu jest osamotnienie. Warto zauważyć, że niespełnienie w życiu osobistym prędzej czy później odbija się negatywnie na wynikach osiąganych w pracy. W toku szkolenia poznasz technikę planistyczną, ułatwiającą ustalenie priorytetów we wszystkich obszarach życia, które są kluczowe dla osiągnięcia przez Ciebie poczucia harmonii.      

Wybrane zagadnienia z modułu 2:

 • idealny dzień – analiza materiału filmowego,
 • Zen planowania – ćwiczenie,
 • wykład trenerski – jak zadbać o siebie,
 • karta planowania zen – narzędzie zbalansowanego planowania.

Uniknięcie stresu często nie jest możliwe. Podczas niniejszej sesji szkoleniowej, dowiesz się, jak zredukować jego niszczycielski wpływ i wydobyć z niego motywującą moc.

Wybrane zagadnienia z modułu 3:

 • diagnostyka stresu (licencjonowane testy psychologiczne CISS, PSS10);
 • psychologia pozytywna stresu – wykład;
 • wizualizacja, medytacja i techniki oddechowe w praktyce;
 • gimnastyka antystresowa.

Rekomendowana liczba uczestników

Rekomendowana liczba uczestników 8 – 16 osób. W przypadku mniejszych lub większych grup, może być konieczna modyfikacja programu.

Szkoliliśmy m.in. następujących klientów

Oferta szkoleń stacjonarnych Instytutu Psychologii Biznesu

Uczestnicy poznają sposoby skutecznego budowania relacji z dostawcami o pozycji monopolistów, którzy dotychczas sprawiali kłopoty (m.in. poprzez niedotrzymywanie ustaleń odnośnie terminu realizacji zamówień, utrudniony kontakt), a także dowiedzą się jak budować relacje z nowymi dostawcami, by zminimalizować ryzyko występowania kłopotów z realizacją zamówień.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Podczas szkolenia Efektywne negocjacje zakupowe rozwiniesz swoje umiejętności m.in. w zakresie: skutecznego przygotowywanie się do negocjacji z dostawcami, technik negocjacyjnych i obrony przed psychomanipulacją, panowania nad emocjami w toku negocjacji.

Szkolenia indywidualne w Krakowie – zarządzanie zespołem, sprzedaż, negocjacje, kompetencje miękkie, wystąpienia publiczne, train the trainers.

Szukasz szkolenia z przywództwa sytuacyjnego? Dzięki naszemu autorskiemu programowi szkolenia z grami szkoleniowymi, ćwiczeniami i testami, nauczysz się stosować zasady przywództwa sytuacyjnego w swojej firmie.

Na co należy zwrócić uwagę przy organizowaniu oraz prowadzeniu spotkań online, aby zmaksymalizować ich atrakcyjność i efektywność?

Celem tego szkolenia jest wzmocnienie kompetencji uczestników z zakresu mentoringu jako strategii bycia wzorem do naśladowania dla innych i przekazywania wiedzy w firmie.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Jak identyfikować i rozwijać potencjał własny oraz swoich pracowników – szkolenie dla managerów. Instytut Gallupa, psychologia Junga, Role zespołowe Belbina

Jak skutecznie przygotować spotkanie, kogo na nie zaprosić oraz o co zadbać w jego trakcie, aby zwiększyć zaangażowanie uczestników oraz poprawić efektywność firmowych spotkań.

Zarządzanie zmianą – szkolenie, podczas którego zrozumiesz psychologiczne mechanizmy oporu przed zmianą, nauczysz się ją efektywnie komunikować i wdrażać.

Akademia managera – kompleksowe szkolenie kluczowych umiejętności managerskich.

Szukasz szkolenia z przywództwa sytuacyjnego? Dzięki naszemu autorskiemu programowi szkolenia z grami szkoleniowymi, ćwiczeniami i testami, nauczysz się stosować zasady przywództwa sytuacyjnego w swojej firmie.

Celem tego szkolenia jest wzmocnienie kompetencji uczestników z zakresu mentoringu jako strategii bycia wzorem do naśladowania dla innych i przekazywania wiedzy w firmie.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Jak identyfikować i rozwijać potencjał własny oraz swoich pracowników – szkolenie dla managerów. Instytut Gallupa, psychologia Junga, Role zespołowe Belbina

Business Communication – skuteczne pisanie maili w języku angielskim i polskim. Szkolenie dla zespołu obsługi Klienta, sprzedaży, kadry menedżerskiej.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Jak zwiększyć proaktywność i zaangażowanie w zespole? Szkolenie dla Twojego zespołu w formule online oraz stacjonarnej.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu „Efektywność osobista”, nauczysz się robić właściwe rzeczy w odpowiedniej kolejności. Zrozumiesz psychologiczne mechanizmy, odpowiadające za ludzką skłonność do zwlekania oraz dowiesz się, jak nad nimi zapanować. Poznasz szereg sprawdzonych metod zwiększania własnej efektywności. Nauczysz się skuteczniej współpracować z kolegami z innych działów. Dowiesz się również, jak pogodzić życie zawodowe z prywatnym.

Niniejsze szkolenie pozwoli Ci przejąć kontrolę nad stresem. Zredukujesz jego niszczący wpływ i uwolnisz ze stresu motywacyjną moc.

Dzięki uczestnictwu w niniejszym szkoleniu przekonasz się, że asertywne komunikowanie jest proste. Ponadto wzmocnisz swoje kompetencje w aspekcie zarządzania konfliktami.

Dzięki uczestnictwu w programie szkoleniowym „Efektywna komunikacja” zrozumiesz istotę błędów popełnianych przez Ciebie w ramach komunikacji wewnętrznej. Zwiększysz wydatnie swoje kompetencje z zakresu: skutecznego porozumiewania się z Klientami i współpracownikami (również z osobami, które cechuje styl komunikacyjny skrajnie różny od preferowanego przez Ciebie), praktycznej psychologii osobowości oraz etykiety w kontaktach mailowych, telefonicznych oraz bezpośrednich.

W bezpiecznej atmosferze sali szkoleniowej uczestnicy zyskają pełnię kompetencji, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w wystąpieniu przed gronem nawet najbardziej wymagających uczestników.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Ten kurs języka ciała dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym możesz wydatnie zwiększyć skuteczność swojej komunikacji niewerbalnej oraz umiejętności rozpoznania kłamstwa drugiej strony – zarówno poprzez obserwację mikroekspresji, jak i umiejętność zadawania odpowiednich pytań przy użyciu techniki wywiadu poznawczego, opracowanego pierwotnie na potrzeby służb specjalnych oraz organów ścigania, z powodzeniem zaadaptowanym do potrzeb biznesu (negocjacje, rekrutacja).

Efektywne negocjacje handlowe – trening umiejętności negocjacyjnych dla działu sprzedaży. Kompleksowy trening – przygotowanie się do negocjacji, określanie BATNA, rozpoznawanie interesów drugiej strony, panowanie nad emocjami w obliczu trudnych zagrywek drugiej strony, techniki negocjacyjne oraz obrona przed psychomanipulacjami.

Dzięki uczestnictwu w programie szkoleniowym Praktyczna Psychologia Sprzedaży zyskasz szansę na rozwinięcie umiejętności, dzięki którym możesz znacznie poprawić swoje wyniki sprzedażowe.

Głównym celem niniejszego warsztatu jest wzmocnienie orientacji proklienckiej w uczestnikach oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi Klienta – również w kontaktach z Klientami, przejawiającymi trudne zachowania.

Rozwiniesz swoje kompetencje z obszaru profesjonalnej obsługi ze szczególnym uwzględnieniem trudnych sytuacji w kontakcie z Klientem w interakcjach: twarzą w twarz, telefonicznych oraz e-mailowych.

Chcesz nauczyć się jak przygotować i przeprowadzić prezentację online dla swoich Klientów, partnerów biznesowych lub przełożonych, która trafi do ich serc i umysłów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

Na co należy zwrócić uwagę przy organizowaniu oraz prowadzeniu spotkań online, aby zmaksymalizować ich atrakcyjność i efektywność?

Nasza oferta tematyczna w PDF

Pobierz katalog naszych usług w PDF

Szkolenia online

szkolenia online

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami

Zapisz się do Newslettera

aby uzyskać dostęp do promocji przygotowanych wyłącznie dla subskrybentów, informacji o naszych najnowszych ofertach oraz powiadomień o nowych artykułach na naszym blogu.

Zapisując się do Newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Opinie naszych Klientów

Chcesz zamówić szkolenie lub masz pytania w sprawie oferty?

Don`t copy text!