międzynarodowa konferencja naukowa wyzwania europy środkowo-wschodniej
Grzegorz Gustaw

Międzynarodowa konferencja naukowa „Wyzwania Europy Środkowo-Wschodniej”

27 sierpnia odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Wyzwania Europy Środkowo-Wschodniej” zorganizowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Instytut Europy Środkowej i Wschodniej Fundacja Trójmorza.

W ramach konferencji zaprezentowanych zostało ponad 60 referatów w trzech równoległych sesjach. Konferencje zwieńczyła dyskusja panelowa, w której wzięli udział prof. Miro Hacek z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu w Lubljanie, dr Ewa Flaszyńska z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Robert Barić z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu w Zagrzebiu.

Skuteczna komunikacja międzykulturowa Polska – Ukraina.

Instytut Psychologii Biznesu na konferencji reprezentował Grzegorz Gustaw, który przedstawił referat „Skuteczna komunikacja międzykulturowa Polska – Ukraina”. Poniżej zamieszczamy abstrakt. Wkrótce na naszym blogu pojawi się artykuł, zawierający wskazówki, dotyczące efektywnej współpracy z Ukraińcami w polskich przedsiębiorstwach.

Abstrakt wystąpienia Grzegorza Gustawa „Skuteczna komunikacja międzykulturowa Polska – Ukraina”.

„Ukraińcy motorem polskiej gospodarki” to tytuł artykułu, który został opublikowany pod koniec października zeszłego roku na łamach dziennika Rzeczpospolita. Autor zaprezentował w tekście dane, dotyczące lawinowego wzrostu imigrantów z Ukrainy, pracujących w Polsce. Z przytoczonej w tekście analizy Growca, Wyszyńskiego i Strzeleckiego, wynika, że wzrost gospodarki w latach 2014-2018 o 11 proc. zawdzięczamy Ukraińcom. Odpływ pracowników pochodzenia ukraińskiego z Polski w związku z epidemią koronawirusa dał się dotkliwie we znaki polskim przedsiębiorcom. O ile, według danych Komendy Głównej Straży Granicznej w kwietniu przyjechało do Polski niespełna 34 tyś. Ukraińców, o tyle w maju liczba ta uległa potrojeniu.

W kontekście coraz bardziej intensywnej współpracy obywateli Polski oraz Ukrainy, autor referatu postanowił przyglądnąć się problematyce poprawy poziomu zintegrowania oraz zwiększenia efektywności komunikacji pomiędzy przedstawicielami wyżej wskazanych narodów. W tym celu zastosował metodę przeglądu polskojęzycznej literatury w bazie Google Scholar. Zastosowana została fraza „komunikacja międzykulturowa Ukraina”. Zakres wyszukiwania został zawężony do dwóch ostatnich lat, aby uwzględnić wyłącznie najnowsze prace. Zwrócone zostało 117 wyników, które zostały poddane krytycznej analizie autora. W ramach niniejszego referatu zaprezentowane zostaną wnioski, dotyczące przekroju zagadnień takich jak: uprzedzenia, dyskryminacja, stereotypy oraz mowa nienawiści, edukacja międzykulturowa oraz zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo i „corporate welness”.

Jeżeli zatrudniasz Ukraińców i zainteresowany jesteś zwiększeniem ich poziomu motywacji do pracy oraz poprawy integracji z zespołem, skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci, jak to zrobić. 

Jeśli artykuł spodobał Ci się, udostępnij go.

Dodaj komentarz

Don`t copy text!